Yayın No: 294

Belediye Personel Sistemi

Onur Ender ASLAN, Mevlüt CAN, Doğan CANMAN, Tayfun ÇINAR, Onur KARAHANOĞULLARI, Koray KARASU, Ayşegül SABUKTAY, Seriye SEZEN, Sabahattin ŞEN

Kitap, Yerel Yönetimleri Güçlendirme Araştırması Projesi'nin Belediye Personel Sistemi başlıklı ilk modülünün sonuçlarına dayanmaktadır. Kitap toplam altı bölümden olusmaktadır. İlk bölümde sistemin genel görünümü ele alınmakta, izleyen üç bölümde; personel sistemi içinde memur, işçi ve sözleşmeli statü; hukuksal durumları, istihdam yapıları ve sendikacılık yönleri ile incelenmektedir. Beşinci bölüm, personel yönetimi ve işveren sendikacılığını ele almaktadır. Kitapta hizmet öncesi ve hizmet içi egitim de göz ardı edilmemekte ve altıncı bölümün konusu olmaktadır. Sonuç bölümünde ise elde edilen bilgiler ışığında çeşitli öneriler getirilmektedir. Kitabın sonunda ise Belediye (Personel) Profilleri ve Şirketler ve Vakıflar Listesi okuyucuya ek olarak sunulmaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.