Yayın No: 263

Yerel Yönetimler Maliyesi

Yerel yönetimlerde özerklik dendiği zaman ilk akla gelen unsur mali kaynak sorunu olmaktadır. Yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının önemli bir kısmının öz kaynaklarından oluşması, bu idarelere hizmetlerin yürütülmesinde büyük bir rahatlık ve esneklik sağlar. Öte yandan merkezi yönetim yerel yönetimlerin yürütmesi gereken pek çok hizmet aktarmakta ancak yeterli mali kaynak sağlama konusunda aynı derecede özenli davranmamaktadır. İşte bu yapıt, anılan konulara ışık tutmaya çalışmaktadır. Merkezi idare ile yerel idareler arasında hizmet ve kaynak bölüşümünü kuramsal olarak ele alınmakta ve Türkiye ile başka ülkelerdeki uygulamalardan örnekler verilmektedir. Ülkemizdeki yerel yönetimler ayrı ayrı ele alınıp, bu idarelere verilen hizmetler ve sağlanan gelir kaynakları incelenmektedir. Ülke örnekleri ile de bir karşılaştırma olanağı yaratılmaktadır. Yapıt, yedi bölüm olarak sistematize edilmiştir. İlk üç bölümde; Yerel İdarelerin Tanımı ve Özellikleri, Merkezi İdare ile Yerel İdareler Arasında Görev ve Kaynak Bölüşümü, işlenmektedir. Görev ve kaynak bölüşümü konusunda çeşitli ülke örnekleri arasında ABD, Fransa, Almanya, İsveç, Belçika, Avusturya, İngiltere, Norveç, İspanya yer almaktadır. Son dört bölüm ise özel idareler, belediyeler, büyükşehirler ve köylerin görevleri, bütçeleri ve gelirlerine ayrılmıştır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.