Yayın No: 302

Çöp Hizmetleri Yönetimi

Ayhan ATLI, Süheyla ALICA, Ganime GÜZEL, Duygu DALGIÇ, Atilla GÖKTÜRK, Faruk ÖZDEMİR, Ali Ekber DOĞAN

Dünya genelinde çevre hizmetlerinin pazar büyüklügü, oldukça büyük rakamlarla ifade edilmektedir. Yaklaşık 280 milyar dolar olan bu rakamın, yılda %8 büyüme ile 2010 yılında ilaç ve bilgi teknolojisi sektörü ile yarışacak boyutlara ulasacağı tahmin edilmektedir. Çöp hizmeti böyle büyük bir pazarın konusu, belediyeler ise şiddetli küresel rekabet ve çatışmalarin mekanı haline gelmektedir. “Çöp Hizmetleri Yönetimi” baslıklı bu çalışma, alanda bir durum saptaması yapmakta ve izlenen politikaları aktarmakta, sektörün yönetimine ilişkin öneriler getirmektedir.

Kitap altı ana bölümden olusmaktadır: Politika, Genel Yapı, Yatırımlar, Finansman, Örgütlenme ve İstihdam, Tehlikeli Atık Yönetimi. İlk bölümde; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birligi’nin izlediği strateji aktarılmakta ve Türkiye’nin atık yönetimi stratejisi verilmektedir. İkinci bölüm; hukuksal, kurumsal yapıyı aktarmakta ve piyasa yapısını anlatmaktadır. Bu bölümde ek olarak bir hukuksal düzenlemeler listesi yer almaktadır. Izleyen üç bölüm; bu alandaki yatırımları, finansmanını, örgütlenme tarzını ve istihdam şekillerini irdelemektedir. Altıncı bölüm ise tehlikeli atik yönetimini, ulusal ve uluslararasi boyutuyla ele almaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.