Yayın No: 297

Belediye ve Mülki İdare Amirleri İlişkileri

Yapıt, yerel kamu hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla belediye yönetimlerinin karar verme süreçleri ve uygulamalarına katkıda bulunacak araçlar sunmak üzere tasarlanan Belediye Yönetimi Dizisi’nin dördüncü kitabıdır. Kitap, mülki idare amiri ve belediye ilişkilerine genel bir bakış ile başlayarak bu ilişkilerin niteliği ve yasal dayanağı konusunda bilgi vermektedir. İlk bölümlerde anayasaya göre il sistemi ve yerel yönetimler, kamu hizmetlerinde sorumluluk ve yerel yönetimler ilişkisi ile idari vesayet üzerinde durulmaktadır. İzleyen bölümlerde mülki idare amirlerinin; belediyelerle ilgili genel yetkileri, belediye meclisi kararları üzerindeki yetkileri ele alınmaktadır. Kitapta mülki idare amirlerinin başkanlığında toplanan, belediye başkanlarının da katıldığı komisyonlar da aktarılmaktadır. Mülki idare amirlerinin belediye örgüt hizmetleri üzerindeki yönetsel yetkileri, mülki idare amirleri, belediye başkanları ve kamu yönetimi anlayışı ilişkisi ise ayrı bölümlerde okuyucuya sunulmaktadır. Kitabın önemli bir özelliği ise mülki idare amirleri ile belediye ilişkileri ile ilgili mevzuatı da içermesidir. Bu konudaki kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, bakanlar kurulu yönetmelikleri ve bakanlar kurulu kararları ek olarak kitabın sonunda yer almaktadır.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.