Yayın No: 249

İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı

"İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı", yeni bir hak olan ve insan hakkı niteliği bugün için tartışmalı sayılan çevre hakkının felsefi, moral ve hukuksal açılardan insan hakkı değerini araştırmaktadır. Esas olarak bir kamu hukuku doktora tezi olan çalışma, insan hakları ve çevre sorunsallarının siyasal, ekonomik, toplumsal ve tarihsel boyutlarıyla da bağlantılar kurmaktadır. Çalışmada insan haklarının ancak tarihselliği içinde kavranabileceği düşüncesi benimsenerek, insan haklarını tarihsel evrimine göre açıklayan sınıflandırma temel alınmaktadır. Bu sınıflandırma gereğince de çevre hakkı, üçüncü kuşak insan hakları (dayanışma hakları) çerçevesinde incelenmektedir. Kitap üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm, çevre hakkına yaklaşımı belirlemede bir ön alan olarak çalışma ihtiyacı duyulan "insan haklarına özgülenmiştir. Bu bölümde insan hakları genel bir çerçeve içinde, başlıca kavram, nitelik, öğeler ve tarihsel evrim başlıkları altında incelenmektedir. İnsan haklarına ayrılan birinci bölüm insan hakları üzerine genel bir değerlendirme ile sonuçlanmaktadır. Çevre hakkının özgül bir hak olarak incelendiği ikinci bölümde, çevre hakkı, genel ve daha çok kuramsal yönüyle ele alınmaktadır. Çevre ve hukuk ilişkisinin araştırılması ile başlangıcı yapılan bu bölüm, ulusal ve uluslararası düzlemlerde çevre hakkının tanınma süreci, çevre hakkının insan hakkı ve üçüncü kuşak hak niteliklerinin incelenmesi ile devam etmektedir. Bu bölümde ayrıca, çevre hakkının konusu, hakkın öznesi ve yükümlüsü belirlenerek, çevre hakkının ulusal ve uluslararası planda korunması üzerine genel bir değerlendirmede bulunulmaktadır. Üçüncü bölümde çevre hakkı, Türkiye özelinde ve uygulama yönüyle ele alınmaktadır. Çevre hakkının ülkemizdeki uygulaması, başlıca hukuksal düzenlemeler, örgütlenme, mahkeme kararları ve kamuoyu bağlamlarında incelenmektedir.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.