UKAÇEK 2016 – ULUSAL KAPADOKYA ÇEVRE KONGRESİ 16-18 MAYIS 2016 AKSARAY

Yayına Giriş Tarihi: 16.12.2015
Güncellenme Zamanı: 16.12.2015 13:50:32

 

Ukaçek 2016 – Ulusal Kapadokya Çevre Kongresi

Yer : Aksaray
Tarih : 16 – 18 Mayıs 2016
Düzenleyen : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Kongre Merkezi :Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Organizatör : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Web Sitesi : http://www.ukacek.org

 Konu Başlıkları
Atıksu Arıtma Teknolojileri
Biyobozunur maddeler
Biyoremediasyon
Çevre Eğitimi
Çevre Ekonomisi
Çevre Hukuku
Çevre Mühendisliği Eğitimi
Çevre Mühendisliği Ekonomisi
Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri
Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinlerarası İlişki
Çevre, Enerji ve Malzeme
Çevre ve Mühendislik Etiği
Çevre Yönetim sistemleri, Uygulama ve Araçları
Çevresel Etki Analizi
Çevresel Politika Yönetimi
Çevresel Risk Belirleme ve Değerlendirme
Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve Değerlendirilmesi
Doğal Kaynak Yönetimi
Ekoloji
Ekosistemler
Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi
Enerji Akışı ve Dengeleri
Enerji ve Çevre
Fitoremediasyon
Geoteknik Mühendisliği
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
Halk Sağlığı ve Çevre Kirliliği
Hava Kirliliği ve Kontrolü
Havza ve Su Kalitesi Yönetimi
İklim Değişikliği
Katı Atık Yönetimi
Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yöentimler
Küresel ısınma
Nehir Havzası Yönetim
Planlama, ÇED ve Stratejik ÇED Uygulamaları
Su Arıtma Teknolojileri
Su Kimyası
Su Kirliliği
Su Temini ve Arıtımı
Su Temini ve Arıtımı
Su ve Hava Yöentimi
Sürdürülebilir Yaşam, Küreselleşme ve Ulus. İşbirliği
Tarımsal Faaliyetler ve Çevre
Temiz Enerji
Toprak Kirliliği
Toprak ve Çevre Koruma
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Dosyalar

(287 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için


Tümü


Bu Yerel Yönetimler Dünyası 16.12.2015 gününden itibaren 4240 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.