ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yayına Giriş Tarihi: 27.05.2016
Güncellenme Zamanı: 30.05.2016 10:11:14

 

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "alınabilir" ibaresi "alınır" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan "e-imza kullanılarak" ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "e-imza kullanılarak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1`ine ekte yer alan "KİK002.1B/EKAP" numaralı "Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formu", "KİK009.1B/EKAP" numaralı "Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı" standart formu, "KİK0015.4B/EKAP" numaralı "Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu" standart formu, "KİK015.5B/EKAP-H" numaralı "Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu" standart formu ve "KİK015.5B/EKAP-M" numaralı "Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu" eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1`inde yer alan "KİK020.5/EKAP" numaralı "İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu" standart formu ve "KİK020.7/EKAP" numaralı "Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formu" standart formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1`inde yer alan "KİK021.1/EKAP" numaralı "Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form" standart formunun adı "İhale Üzerine Bırakılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form" olarak değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin Ek-1`ine ekte yer alan "KİK021.1B/EKAP" numaralı "Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form" standart formu eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe Ek-3 olarak ekte yer alan "Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname" eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2011

27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin

Tarihi

Sayısı

1.

20/3/2011

27880

2.  

14/11/2012

28467

3.  

7/6/2014

29023

4.  

12/6/2015

29384

 

Ekleri için tıklayınız.

Tümü


Bu Resmi Gazeteden 27.05.2016 gününden itibaren 796 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.