ÇARŞAMBA ŞEKER FABRİKASI ALANI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yayına Giriş Tarihi: 13.08.2016
Güncellenme Zamanı: 22.08.2016 10:28:14

 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 08/08/2016

Karar No  : 2016/48

Konu         : Çarşamba Şeker Fabrikası Alanı İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulu`nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`nın 04/08/2016 tarihli ve 5510 sayılı yazısına istinaden;

1- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Üçköprü Mahallesi, Beyyenice Köyü ve Sefalı Köyü sınırları içinde yer alan, Çarşamba Şeker Fabrikası Alanına yönelik Kurulumuzun 29/05/2015 tarihli ve 2015/44 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; Sanayi alanındaki yol genişlikleri, Teknik altyapı Alanlarındaki yol bağlantıları, "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" tanımının yönetmelikle farklı olması ve bu alanlarda yapı yüksekliklerinin serbest bırakılması, "Sağlık Tesisi ve Eğitim Tesisi" alanlarının avan projeye göre yapılması, sanayi alanı ile konutun sadece yolla ayrılması ve plandaki donatı alanlarının yetersiz olması ile ilgili itirazların kabul edilmesine, diğer itirazların reddedilmesine,

2- Bu itirazlar "Sanayi Alanı (Emsal:0.90, Yençok:Yapının Teknolojik Özelliğine Göre Belirlenecek), Gelişme Konut Alanı (Taks:0.20,  Kaks:1.00, Kat Adedi:5 Kat), Teknik Altyapı Alanı (Kaks:0.10, Yençok:Serbest), Sağlık Tesisi Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı, Cami, Resmi Kurum Alanı, Trafo, Park Alanı ve Yol" kullanım kararlarının  getirilmesine yönelik Çarşamba Şeker Fabrikası Alanına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete`de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız

Tümü


Bu Resmi Gazeteden 13.08.2016 gününden itibaren 734 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.