İMAR PLANI.(ANKARA-YENİMAHALLE)

Yayına Giriş Tarihi: 29.09.2016
Güncellenme Zamanı: 29.09.2016 10:28:10

 

Tarih           :   26/09/2016

Karar No    :   2016/51

Konu           :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu`nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`nın 06/05/2016 tarihli ve 3374 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Akköprü mahallesi, 5050 ada 4, 1768 ada 82, 83 ve 6243 ada 2 ile Varlık mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 no.lu parsellere ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne dair 21.08.2013 tarihli ve 2013/143 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay 6. Dairesinin 2014/01 Esas sayılı dosyasında açılan davada 2015/5154 sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ankara İli, Yenimahalle ilçesi, Akköprü mahallesi, 5050 ada 4, 1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 ve 6243 ada 2 ile Varlık mahallesi, 6250 ada 1 ve 2 no.lu parsellere yönelik "Ticaret Alanı (Emsal:2.20; TAKS:0.60; Yençok:Serbest), Park Alanı ve Yol"  kararlarını getiren 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete`de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız

Tümü


Bu Resmi Gazeteden 29.09.2016 gününden itibaren 634 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.