NİĞDE İLİ, BOR İLÇESİ, KEMERHİSAR VE BAHÇELİ/ŞEKER MAHALLESİ (BOR ŞEKER FABRİKASI ALANINA AİT PARSELLER) İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Yayına Giriş Tarihi: 23.11.2016
Güncellenme Zamanı: 23.11.2016 10:01:18

 

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/07/2016 tarihli ve 5211 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Niğde ili, Bor ilçesi, Kemerhisar ve Bahçeli/Şeker mahallesi sınırları içerisinde yer alan Bor Şeker Fabrikası alanına ait muhtelif parsellere "Sanayi Alanı (Emsal:0.60, Yençok:Yapının Teknolojik Özelliklerine Göre Belirlenecektir.), Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garaj Alanı (E=0.20, Yençok=6.50 m.), Teknik Altyapı Alanı (Kaks=0.10, Yençok=Serbest), Sağlık Tesisi Alanı, Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı, Park Alanı, Cami, Doğalgaz Boru Hattı Koruma Alanı, Trafo Alanı ve Yol" fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete`de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum/kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekleri için tıklayınız

Tümü


Bu Resmi Gazeteden 23.11.2016 gününden itibaren 569 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.