İMAR PLANI/DEĞİŞİKLİĞİ

Yayına Giriş Tarihi: 10.02.2017
Güncellenme Zamanı: 10.02.2017 11:33:17

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu`nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı`nın 23/09/2016 tarihli ve 6352 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan;

1 – Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Bolu ili, Merkez ilçesi, Tabaklar mahallesi,  425 ada 14, 15, 16 ve 27 no.lu parsellere "Yerleşik Konut Alanı (A-5)", "Ticaret-Turizm-Konut Alanı (E:3,00, Yençok:10 Kat) ", "Park", "Kanal" ve "Yol" kullanım kararlarının getirilmesine yönelik 1/25.000 ölçekli Bolu Kent Bütünü Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2 – Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere mahallesi,  306 ada 1 no.lu parsele "Gelişme Konut Alanı (E:2.50,Yençok:10 Kat)", "Park" ve "Yaya Yolu ve Bölgesi" kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

3 – Mülkiyeti TEDAŞ`a ait İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 1091 ada 12 no.lu parsele yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne dair 14.01.2009 tarihli ve 2009/03 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay 6. Dairesinin 2009/2437 ile 2009/7639 Esas sayılı dosyalarında açılan davada 2011/3992 K. ve 2013/4090 K. sayılı Karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, Mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Kartaltepe mahallesi, 1091 ada 12 no.lu parsele "Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam, 5 Kat, TAKS:0.25; KAKS:1,25), Park Alanı ve Yol"  kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

4 – Mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. ye ait Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Fatih mahallesi,  255 ada 13 no.lu parsele "Gelişme Konut Alanı (K1 rumuzlu)", "Ticaret-Konut Alanı (B-8)", "İdari Hizmet Alanı","Park" ve "Yol"   kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

5 – Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Limanı ve geri bölgesindeki Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı alanlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik "Liman Alanı (Emsal:0,15; Yençok:Serbest), Lojistik Tesis Alanı (Emsal:0,80 ; Yençok:Serbest), Sanayi Alanı (Emsal:0,50 ; Yençok:Serbest), Park, Yol" fonksiyonları önerilmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

6 – Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) A.Ş. mülkiyetindeki Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Orman Çiftliği mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 11.931,00 m² yüzölçümlü 43308 ada 4 no.lu parsele "Ticaret Alanı (E:2.20, Yençok:Serbest)" kullanım kararı getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

7 – Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Ankara ili, Keçiören ilçesi, Hasköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 15.272,00 m² yüzölçümlü, 90721 ada, 1 no.lu parsele yönelik ‘Ticaret Alanı (Emsal: 2,00 ; Yençok: 10 Kat) ve Yol` kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete`de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum/Kuruluşlara gönderilmesine

karar verilmiştir.

 

Haritalar için tıklayınız.

Tümü


Bu Resmi Gazeteden 10.02.2017 gününden itibaren 575 defa okunmuştur.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.