14-15 MAYIS 2017 TARİHİNDE BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ İLE MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ`NİN İŞBİRLİĞİ İLE BÜYÜKÇEKMECE I. ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ DÜZENLENMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

Yayına Giriş Tarihi: 29.03.2017
Güncellenme Zamanı: 29.03.2017 13:59:13

 

Güncellenme Zamanı: 29.03.2017 13:45:49

Devlet yönetiminde süregelen yeniden düzenleme çalışmaları yerel yönetimler dünyasını da önemli oranda etkilemektedir. Gerek küresel gerekse de ulusal ve yerel dinamiklerin etkisiyle gerçekleştirilen yeniden düzenleme çalışmalarının sonuncusu olan büyükşehir düzenlemesi Türk Yerel Yönetim Sisteminde köklü değişikliklere yol açmıştır. Bu düzenleme ile Türkiye‘deki büyükşehir belediyesi sayısı 16‘dan 30 çıkarılmış, büyükşehir belediyelerinde il özel yönetimleri kaldırılmış, köy yönetimleri ve belde belediyeleri mahalleye dönüştürülmüş, il mülki sınırları ile büyükşehir belediyesi sınırları örtüştürülmüştür. Bu yeniden yapılanma sürecinin devam edeceği yönünde güçlü bir eğilimin olduğu görülmekte olduğu için Büyükçekmece Belediyesi ile Marmara Belediyeler Birliği‘nin işbirliği ile Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi adıyla bir bilimsel etkinlik düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

   14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kongre‘nin bu yılki teması "BELEDİYELERİN GELECEĞİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR" olarak belirlenmiştir. Bu ana tema doğrultusunda kentleri türlü açılardan ele alan gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından farklı disiplinlerde uzman bilim insanları, yerel yönetimlerde deneyim sahibi olan yöneticiler, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin kongreye katılımı beklenmektedir. Böylece yerel yönetimler alanındaki değişim ve dönüşüm süreçlerinin disiplinlerarası çalışmalarla ortaya konması, uygulama örnekleri yardımıyla sistemin aksayan yönlerinin ve başarılı yönlerinin saptanması ve geleceğe yönelik farklı modellerin geliştirilmesinin olanakları tartışılacaktır. Bu bağlamda aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir.


Alt Başlıklar:
1. Yerel Demokras​i ve Katılım
2. Sosyal Belediyecilik
3. Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm
4. Büyükşehir Belediye Yönetimlerinin Sorunları ve Geleceği
5. Halk Sağlığı ve Belediyeler
6. Kent ve Ekoloji
7. Uluslararası Göç ve Kentler
8. Kent, Kültür, Kimlik ve Sanat
9. Teknoloji Kullanımı ve Belediyeler
10. Yerel Kalkınma ve Belediyeler
11. Yerel Yönetimler Maliyesi
12. Ulaşımda Belediyelerin Rolü
13. Afet Yönetimi ve Belediyeler
14. Yerel ve Küresel Ölçeklerde İyi Uygulama Örnekleri

* Bildiri ve poster sunumları

NOT:    Kongreye katılım ücreti alınmamaktadır. Bildiri sahiplerinin (2 yazarlı bildirilerde 1. yazar) konaklaması kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.
              "Bildiri özeti, Türkçe ve İngilizce yaklaşık 500 kelime olacaktır. Hakem Kurulu tarafından seçilen ve sözlü olarak sunulan bildiriler,kongre sonrasında editörlü kitapta yayınlanacaktır"​

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bağlantılar:
www.bcekmece.bel.tr/tr-tr/Kongre/Sayfalar/AnaTema.aspx