Beğen

Yeşil Cami, günümüzde Bursa iline bağlı Yeşil semtindedir. Cami, kendisiyle aynı adlı Yeşil Külliye’nin içindedir. Osmanlı ilk dönemi yapılarındandır. Çelebi Sultan Mehmet tarafından 1419 yılında yaptırılmıştır. Cami’nin mimarlığını Hacı İvaz Paşa yapmıştır. Yeşil Cami, içerisindeki ahşap, çini ve mermer işlemelerle özgün bir eser, kültürel bir miras özelliği taşımaktadır. Günümüzde hala kullanımdadır. Alman Tarihçi Hammer, önceleri caminin minaresi ile kubbelerinin de çinilerle döşeli olduğunu yazmıştır. Evliya Çelebi ise bu camiye yeşil adının verilmesine gerekçe olarak yeşil renkli çinilerle örtülmüş olan minareleri ve kubbeleri göstermektedir. Cami’nin başlangıçta Yeşil adını bu yönüyle aldığı düşünülmektedir.

Yeşil Cami’nin İşlevi

Günümüzde cami olarak kullanılan Yeşil Cami binası, yapıldığı dönemde aynı zamanda farklı amaçlar için de hizmet vermekteydi. Bu tarz yapılar o dönemde Yeşil Cami ile sınırlı değildi. Bu türden yapılar, inşa edildikleri dönemde “imaret” olarak isimlendirilirlerdi. Genel özellikleri ile dergâha benzer yönleri vardı. Yeşil Cami, devlet erkanı tarafından devlet işleri için de kullanılıyordu. Ayrıca döneminde yolcuların konakladığı da bilinir.

Bursa Yeşil Cami

Yeşil Cami’nin Genel Özellikleri

Camiler Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerini teşkil ederler. Cami’de özellikle çini, ahşap ve mermer işçiliğinin güzel örnekleri görülür. Yeşil Cami, Ters T ismi verilen mimari şekilde yapılmıştır. Cami’nin girişindeki taç kapı, taş oymacılığının güzel bir örneğidir. Ayrıca pencere kapaklarında dönemin ahşap işçiliğinin izleri görülür. Pencerelerin mermer çerçeveleri ise dönemin mermer işlemeciliğine güzel birer örnek teşkil ederler.

Cami içerisinde büyük yer kaplayan çini işlemelerde ve diğer bölgelerde yeşil renginin hakimiyetini görmek mümkündür. Cami’deki işlemelerden çinileri yapan ustanın Mecnun Mehmet isminde bir usta olduğu anlaşılmaktadır.

Yeşil Cami’nin yapımında kullanılan mermerler Marmara Adası’ndan getirilmiştir. Yeşil Cami, Bursa’da yapılan ilk mermer abide olarak bilinir. Yeşil Cami’nin ön yüzü, pencereleri, kapısı, kitabeleri, kapı tavanı mermer işlemeciliğine dair güzel örneklere sahiptir.

Yeşil Cami’nin giriş kapısı ve pencere kapakları ise devrin ahşap işlemeciliğine gösterilebilecek güzel örneklerdendir. Mihrabın batısındaki minber de aynı şekilde bir ahşap işçiliğinin izlerini taşır.

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri