Beğen

Giresun Şehir Rehberi

Giresun Şehir Rehberi kategorisindeki tüm gönderiler ▼

Giresun Giresun şehrine ait birçok tarihi yazılar Yunanlı coğrafyacı ve seyyahların eserlerinde yer alır. Bu eserlere göre bölgede birçok uygarlık yaşamıştır. Bu uygarlıklar; Kolhlar, Driller, Mossinoikler, Halibler, Tibarenler, Gaskalar, İskitler, Kimmerler, Amazonlar, Hunlar, Kumanlar, Peçenekler , Akhunlar, Sabirler, Hazarlar, Bulgar Türkleri ve Oğuz…

Devamı
Holimax


Giresun, Karadeniz bölgesinde bulunan bir şehirdir. 2019 Yılı verilerine göre nüfusu 448.400’dir. 1923 Yılında Trabzondan ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Fındıkları ile meşhur olan Giresun aynı zamanda tarım konusunda önemli bir şehirdir. Kirazın bütün dünyaya buradan yayıldığı kabul edilir. Karadeniz’e kıyısı olan Giresun doğudan batıya Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Ordu illeriyle çevrilidir. Trafik numarası 28’dir. Yerli halkın çoğunluğunu Çepniler oluşturur. 1500’lü yıllardaki Osmanlı Tahrir Defterlerinde yöreye Vilayet-i Çepni de denmektedir. Şehir, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuştur, tam karşısında Karadeniz’in bir adası olan Giresun Adası (Aretias) vardır. GİRESUN GEZİLECEK YERLER Karadeniz Bölgesi her yöresi...