Beğen

Giresun

Giresun şehrine ait birçok tarihi yazılar Yunanlı coğrafyacı ve seyyahların eserlerinde yer alır. Bu eserlere göre bölgede birçok uygarlık yaşamıştır. Bu uygarlıklar; Kolhlar, Driller, Mossinoikler, Halibler, Tibarenler, Gaskalar, İskitler, Kimmerler, Amazonlar, Hunlar, Kumanlar, Peçenekler , Akhunlar, Sabirler, Hazarlar, Bulgar Türkleri ve Oğuz Türkleri olarak bulunur. M.S 1800 yıllarında Anadolu’da bulunan Hititler Karadeniz bölgesine el uzatamamıştır. Orta Asya kökenli kavim olan Kimmerler M.Ö 2000 yıllarının başında Karadeniz’in kuzeyinde ve Hazar denizinin kıyıları ile Tuna nehri arasında ki konumda yerleşim alanı kurmuşlardır.

Giresun şehri Miletos kolonisi olarak kurulşmuş ve Yunanca ‘’Kerasus’’ ismini almıştır. Bu ismin anlamı ise yabani kiraz ağaçlarından dolayı Kiraz Diyarı olarak açıklanmıştır. Daha sonra şehri 1397 yılında Türkmen beyi Emir Oğlu Süleyman Bey fethedip Türk topraklarına katmıştır. Bu şehir Türkem Bey’in fethinden sonra hiç işgal görmeyerek günümüze kadar gelmiştir.

Giresun

Giresun Meşhurları

Fındığı ile tanınan il Karadeniz’in doğusunda bulunur. Ayrıca sadece fındık üretimi yapılmayan şehir de kiraz üretimi de yapılır. Bu kirazlar Giresun’dan bütün dünyaya yayılır. Şehrin yerli halkının büyük çoğunluğu Çepniler’den oluşmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde de şehre Vilayet-i Çepni ismi verilmiştir. Şehir de geleneksel esintiler günümüze kadar gelip halk yöresine uygun oyunlar ve kıyafetlerin değişik varyansonları da görülür.

Giresun şehri hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.yerelnet.org.tr/il/giresun/ kategorisini ziyaret edebilirsiniz.

Yüzölçümü: 6.934 km2

Rakım: 14 m

Nüfusu: 429.984

Plaka Kodu: 28

Posta Kodu: 28000

Konum: 40.917487, 38.392751

Bu makale YerelNET tarafından Giresun şehrini kısaca tanıtmak için hazırlandı.

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri