Beğen

Anadolu Hisarı

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Hisarı semtinde yer alan bu tarihi alan aynı zamanda da Güzelce Hisarı olarak da adlandırılmaktadır. Öte yandan Göksu Nehri’nin İstanbul Boğazı ile buluştuğu alanda kendini göstermektedir. Anadolu Hisarı 7 dönümlük bir arazi üzerine kuruludur. Aynı zamanda da İstanbul Boğazı’nın en dar bölümü olan 660 metrelik araya sahip olan yerde bulunmaktadır. Bu kale Yıldırım Bayezid döneminde 1395 yılında inşa edilmiştir. Bu kalenin yapılış amacı da Cenevizliler ile Bizans’ın birlikte Karadeniz’de olan kolonilerine geçişi kontrol altında tutmaktır. Bu yüzden de bu geçiş Osmanlı için de son derecede önemlidir.

Anadolu Hisarı’nın tam karşısında Rumeli Hisarı yer almaktadır. Rumeli Hisarı da Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılı içerisinde yaptırıldı. Boğaz’dan geçecek olan gemileri kontrol altında tutmak adına inşa edilmiştir. Aynı zamanda da Rumeli Hisarı’nın yapılışı esnasında da dış surlar Anadolu Hisarı’na da dahil edilmiştir.

Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı

Anadolu Hisarı, iç kale ve dış kale olarak tabir edilmektedir. İç kale dört katlı ve dikdörtgen biçiminde de olmaktadır. İlk yapıldığı zamanlarda da bu kalenin iç surlarına kapı dahil edilmemişti. Üst katlara da sur içerisindeki ahşap merdivenler aracılığıyla da çıkılması mümkün oluyordu.

İç kale surları dış kalenin kuzey kısımlarında birleşmektedir. Tüm surlar 3 metre uzunluğunda olmakla beraber etkin bir konumdadır. Öte yandan iç surlarla dış kalenin üzerinde kemerler ve üç adet de kule yer almaktadır. Dış kalenin surları doğu batı halinde 65 metre, kuzey güney kısmında da 80 metre uzunluğunda olarak adlandırılmaktadır. Dış surlar içerisinde topların menfezleri yer almaktadır. Asıl ve ilk kalenin genel olarak harçlarla doldurulmuş olan blok taşlar da yer almaktadır.

Anadolu Hisarı, İstanbul’un Fethi’nden sonra askeri önemini kaybetmiş bir düzeyde de yer almıştır. Bundan sonraki süre zarfında da yerleşim yeri olarak görülmüştür. Aynı zamanda da gereken önem verilmemiş olan bu Anadolu Hisarı; zamanla daha da etkin bir nüfusa sahip olmuştur. Öte yandan orta kısmından da yol geçtiği de bilinen bir konudur.

Web: http://ktb.gov.tr/

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri