Beğen

Galata Mevlevihanesi

Galata Mevlevihanesi eski tarihten günümüze kadar gelmeyi başarmış tarihi yapıtımızdır. 1491 senesinde Galata sırtlarında kurulan Galata Mevlevihanesi günümüzde birçok turistin dikkatini çekmektedir. Galata Mevlevihane’sinin farklı adları da tarihte kullanılmıştır. Eski zamanlarda Kulekapısı Mevlevihanesi ve Galipdede Tekkesi olarak bilinmekteydi. Galata Mevlevihanesi Türk kültürünün yüzyıllar boyunca musiki ve bilim ile anlatılmasına olanak sağlamıştır. Galata Mevlevihanesi İstanbul’da bulunan en eski Mevlevihane olarak bilinmektedir. Galata Mevlevihanesi İskender Paşa’nın çiftliği üzerine II. Sultan Beyazıd döneminde inşa edilmiştir.

Mehmed Sema-i Çelebi, Galata Mevlevihane’sinin ilk şeyhidir. Tarihi yapıt yangın geçirmiş olmasına rağmen hala daha günümüzde kendini korumaktadır. Osmanlı döneminde Galata Mevlevihanesi işleyişine devam etmiş ve II. Mahmut döneminde onarım görmüştür. Osmanlı Dönemi’nin önemli yapıtlarından biri olarak bilinir. Galata Mevlevihanesi zaviye ve derslik olarak da belli dönemlerde kullanılmıştır. Daha sonra restorasyonlar ile külliye haline gelmiştir. İlerleyen zamanlarda tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması sonucunda 25 Ekim 1925 yılında faaliyetleri duruldu. Faaliyeti durdurulan Galata Mevlevihanesi lojman ve ilkokul olarak kullanıldı. 1975 yılının Aralık ayında Divan Edebiyatı Müzesi adı ile kullanıma açılmıştır. 2007 yılında restorasyonların başlaması sonucunda 21 Kasım 2011 yılında Galata Mevlevihanesi Müzesi olmuştur.

Galata Mevlevihanesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi, Osmanlı Dönemi’nden kalan tarihi yapıt Barok mimarisi örneklerindendir. Yapı olarak sekizgen yapıya sahiptir ve 18. yüzyılın mimarisini yansıtır. Galata Mevlevihane’sinde Mevlevi kültürü, hat levhaları ve müzik aletlerine ait eşyalar sergilenmektedir. Galata Mevlevihane’sinde Sema gösterileri düzenli olarak Pazar akşamları yapılmaktadır. Bir başka yapılan aktivite ise turistlerin ilgisini çeken Whirling Dervishes Ceremony/Show gösterisi yapılmaktadır.

Galata Mevlevihanesi Müzesi Giriş Saatleri Ve Gidilişi

Galata Mevlevihanesi Müzesi giriş saatleri mevsimsel olarak değişiklik göstermektedir. Yaz dönemleri ( 1 Nisan – 1 Ekim) saat sabah 9 ve akşam 7 saatlerinde açıktır. Kış döneminde ise ( 1 Ekim – 1 Nisan) saat sabah 9 akşam 5 saatlerinde açıktır. Pazartesi günleri kapalı olan Mevlevihane kapanma süresinden 30 dakika öncesinde girişleri kapanmaktadır.

Mevlevihane, Beyoğlu Galata’da Galip Dede Caddesi’nde bulunmaktadır. Mevlevihane’ye gidilişi, İstiklal Caddesi’nin sonunda Tünel’den sola döndüğünüz zaman Galata Kulesi yönündedir. Galata Kulesi’nin sağ tarafında Galip Dede yokuşunun sonunda yer almaktadır.

Web: http://ktb.gov.tr/

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri