Beğen

Artemis Tapınağı

Artemision ve Artemisium olarak da adlandırılan Artemis Tapınağı’nın bir diğer adı da Diana Tapınağı’dır. Efes Antik Kenti içerisinde var olan bu antik tapınak MÖ 550 yılında tamamlanmıştır. Aynı zamanda da Yunan tanrıçası Artemis’e ithaf edilen bir bina olmuştur. Artemis Tapınağı tamamen beyaz mermerden inşa edilmiştir. Öte yandan Dünya’nın Yedi Harikası’ndan bir tanesi olarak sayılmıştır. Günümüze tam olarak ulaşamayan Artemis Tapınağı’ndan sadece iki mermer kalıntısı kalmıştır. Bu tapınak günümüzde İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde de yer almaktadır.

Artemis Tapınağı; Lidya Kralı Kroisos tarafından inşaatına başlatılmış olsa da 120 sene boyunca bu inşa süreci devam etmiştir. Dünya’nın Yedi Harikası’nı tanımlayan Sidonlu Antipader de bu tapınak hakkında metinler hazırlamıştır. Öte yandan Bizanslı Philon da tapınak hakkında birtakım bilgileri ölümsüzleştirmiştir. Her iki metin de Artemis Tapınağı’nın güzelliğini ve gösterişli yapısını kanıtlar niteliktedir.

Artemis Tapınağı Mimarisi

Artemis Tapınağı, üç farklı kısımdan meydana getirilmiştir. İlk kısmın Artemisium olarak bilindiği ve yaklaşık olarak MÖ 7. Yüzyıl içerisinde yapıldığı da tahmin edilmektedir. İkinci kısmın ise bu sunağın üzerine yapılan bir tapınak olduğu da ifade edilmektedir. Son kısmı da çıkan yangın sonrasında tahrip edilen Artemis Tapınağı’nın yeniden inşa edilmiş hali olarak ifade edilmektedir.

Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı’nın içi ya da sanatı hakkındaki en kesin bilgileri tarihçi Plynus’tan öğrenmek mümkündür. Plynus, Artemis Tapınağı’nın 115 metre uzunluğa ve 55 metre genişliğe sahip olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda da tamamen beyaz mermerden yapıldığını ve her birinin 18 metre uzunluğunda olan 127 İon tarzındaki kolondan oluştuğundan da bahsetmiştir.

Artemis Tapınağı içerisinde farklı farklı sanat eserlerinden de söz edilmiştir. Döneminin ünlü Yunan sanatçıları olan Polyclitus, Pheidias, Cresilas ve Phradmon tarafından yapılan heykel ve resimlere yer verildiği de ifade edilmektedir. Bu sanatçıların yarış halinde oldukları da belirtilmektedir. Bu sanatçılar tarafından yapılan heykellerin çoğunun da Efes şehrinin kurucuları olan Amazonları kapsadığından da bahsedilmektedir.

Tarihçi Plynus aynı zamanda da Artemis Tapınağı yapımında Scopas’ın da çalıştığından bahsetmektedir.

Web: http://ktb.gov.tr/

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri