Mardin Müzesi

Müze Binası, Mardin Merkez Şar Mahallesi, 1. Cadde Cumhuriyet Meydanı’nın kuzeyinde bir gurup Süryani evinin arasında bulunmaktadır.

Mardin Müzesi, yörenin tarihsel ve kültürel zenginliklerini yansıtan, arkeolojik ve etnografik koleksiyonlara sahiptir.

Müzenin arkeolojik koleksiyonunda; MÖ 4000’den, MÖ 7. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayan eserler bulunmaktadır. Eski Tunç, Asur, Urartu, Grek, Pers, Hellenistik, Roma, Bizans, Büyük Selçuklu, Artuklular ve Osmanlı devirlerine ait tabletler, silindir ve damga mühürler, kült kapları, figürinler, metalden bızlar, takılar, keramikler, altın, gümüş ve bakır sikkeler, gözyaşı şişeleri ve kandiller sergilenmektedir.

Etnografya salonunda ise Mardin ve çevresine, bilhassa Midyat İlçesi’ne özgü gümüş işlemeciliğinin seçkin örnekleri olan kolyeler, küpe, bilezik, halhal, alınlık, saçlığın yanı sıra, eski giysiler, kılıçlar, kahve (mırra) takımları, hamam eşyaları, tespihler, ısınma araçları ve bakır eşyalar da sergilenmektedir.
İnsanlar, insanlık tarihi boyunca unutmaya ve unutulmaya karşı sürekli bir direniş içerisinde olmuştur. Unutulmaya karşı gösterilen bu duyarlılık, her türlü sanat yazıcılığını, kütüphaneleri, arşivleri ve müzeleri meydana getirmiştir. Toplumun kültürel mirasını toplayan, araştıran, koruyan müzeler, günümüzde çağdaş bir toplumda bulunması gereken temel kurumlardan biri olarak Türkiye müzeciliğine rol model oluyor.

Mardin Müzesi, müzelerin “Tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer” kimliğini de aşarak, bireyi, aileyi, okulu, toplumu, etkinlik kapsamına alan, çocuğa, yaşlıya, engelliye eğitim veren, öğrenme süreçlerine etki eden, sosyalleşmelerini sağlayan, sanatla buluşturan, bireyin gelişmesine, toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, gerçek bir eğitim, öğretim ve iletişim kurumu haline gelmiştir.

Mardin Müzesi, tematik teşhir salonlarında kırk beş binin üzerindeki koleksiyonu ile Paleolitik Çağ’dan (MÖ 45.000) kentin arkeolojik geçmişini günümüze bağlıyor. Müze, bu koleksiyon ışığında kültürel mirasımızı derinlemesine tanıtan, modül programlar ve atölye çalışmalarıyla müze eğitimi çalışmalarını 7 yıldır sürdürüyor. Mardin Müzesi, bu eğitimlerle çocuklarımızın doğal ilgi alanlarını, merak, yaratıcılık, eleştirel düşünme becerisi, hayal gücü ve keşif eğilimlerini geliştirerek, kültürel mirasını tanıyan, koruyan, yaşatan, farklılıklara saygı gösteren, demokrasi bilinci edinmiş, paylaşımcı ve kendisiyle barışık ve bilime değer veren nesiller yetiştiriyor.

Mardin Müzesi, taşınır ve taşınmaz kültür varlıkların açığa çıkarılması, korunması için Dara Antik Kenti, Nusaybin Mor Yakup Kilisesi, Mardin Kalesi, Cizre İç Kale ve Ilısu Barajı HES Projesi kapsamında onlarca antik yerleşim alanında arkeolojik kazı çalışmalarına devam ediyor. Bu arkeolojik kazı çalışmalarının yanı sıra somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması ve yaşaması için de çaba sarf ediyor. Masalcılar Buluşması, Mardin’in Sesleri Tanıtım Filmi, Uçurtma Festivali, Bilali Şenlikleri, Çelbira Bağbozumu Festivali, Engelsiz Mardin, Engelsiz Müze 3 Aralık etkinliği, Müze Sokağı çiçeklendirme çalışmaları, Geleneksel Mardin Müziği ve Reyhani Müzik Ekibi, Mardin Mutfak Kültürü Araştırmaları, Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespiti ve Yaşatılması için projeler yürüterek, müzenin itici gücü ile kaybolmaya yüz tutmuş birçok değer yaşatılmaya çalışılıyor. Mardin Müzesi, “Müzeler Yaşamları Değiştirebilir” sloganı ile halkı bilgilendirerek, danışarak, birlikte karar vererek ve birlikte hareket ederek, bağımsız girişimleri destekleyerek Mardin’de varlığını sürdürüyor.

>> TAM EKRAN GÖSTER <<

Mardin Müzesi, Çağdaş müzecilik anlayışıyla yenilenen tematik teşhir salonları, laboratuvarı, eğitim alanları ve etkinlik çeşitlilikleriyle kentin meydanındaki iki ayrı tarihi binada hizmet veriyor. Mardin Müzesi, 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından “Süryani Katolik Patrikhanesi” olarak yaptırılmıştır. Binanın doğu kısmında Meryem Ana Kilisesi yer almaktadır. Binayı Süryani Katolik Vakfı’ndan satın alan Kültür Bakanlığı restore ederek 2000 yılında “Mardin Müzesi” olarak hizmete açmıştır. Bina, güneye (ovaya) bakan U planlı ve üç katlı yapısı ile geleneksel “Mardin Evi” mimarisinin tüm karakteristik özelliklerini barındırmaktadır.

Müzenin giriş katındaki avluda; Assurlar’dan Bizansa, Artuklular’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar Mezopotamya uygarlıklarına ait taş ve seramik eserler açık alan teşhirinde sergilenmektedir. Bu katta hediyelik eşya dükkânı, kafeterya, çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda oluşturulmuş Müze Eğitim Salonları yer almaktadır. Müzenin eğitim çalışmaları gelen ziyaretçilere, okul dönemlerinde randevulu sistemle sınıflarıyla gelen öğrenci ve öğretmenlere, kentsel sit alanında oturan halka ve müze ziyaretçilerine yönelik olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda müze eğitimcisi, arkeolog, görsel sanatlar öğretmeni, heykeltıraş, usta eğiticilerden ve müze gönüllülerinden oluşan bir ekip görev almaktadır. Müze ziyaretçileri, eğitim salonlarında ve sikke basma, kök boya baskı, ebru, seramik, gölge oyunu gibi onlarca atölye çalışmalarına katılabilmektedir. Müze binasının güneyindeki avluda Arkeopark ve 500 kişilik amfi bulunmakta olup Bu alanda konserler, sinema gösterimi gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Arkeopark’ta neolitik dönem model evi ve eşyaları, el değirmenleri, arkeolojik kazı alanları bulunmaktadır. Oluşturulan kazı atölyesinde arkeolojik bir kazının bilimsel tüm süreçlerini öğrenerek arkeologlar eşliğinde bilimsel kazı yapmaktadırlar. Müze Binasının birinci katında Roma dönemine ait mozaikler ve taş eserlerin bulunduğu açık teşhir alanı, 3D sinema ve seminer salonu, eser depoları, bölgede yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarından çıkan eserlerin sergilendiği Arkeolojik Kazılar Teşhir Salonu bulunmaktadır. Müzenin 2. katında dört adet kapalı teşhir salonu bulunmaktadır. Bu kattaki teşhirde Mardin’de bulunmuş tarihi eserler İnanç, Ticaret ve Yaşam Salonları şeklinde farklı temalar üzerinden kurgulanmıştır. Yaşam Salonu içinde Beslenme, Süslenme ve Savunma temalarından oluşan hem tematik hem de kronolojik bir sergileme yapılmıştır. Bu katta sahte eserler ve tarihi eser kaçakçılığına dikkat çekilen teşhir salonu gezilerek idari binaya geçilmektedir.

Arkeolojik Kazılar Salonu

Mardin Müzesi tarafından, Mardin merkezinde ve çevresinde bulunan antik yerleşimlerde yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserler bu salonda sergilenmektedir. Bu salonda Ilısu Barajı Projesi şantiye alanındaki kazılar (Boncuklu Tarla, Havuz Mevki, Ilısu Höyük, Kumru Tarlası, Zeviya Kavla, Tatika, KilokkiRabiseki), Kerküşti kazısı (Halaf Dönemi), Nusaybin Girnavaz kazısı (Assur Dönemi), Dara kazısı (Roma Dönemi), Midyat Aktaş Mevki Nekropol kazısı (Bizans Dönemi), Nusaybin Mor Yakup Kilisesi kazısı (Roma-Artuklu Dönemi), Mardin Kale kazısı (Artuklu-Akkoyunlu-Osmanlı Dönemi) tanıtılmaktadır.

İnanç Salonu

Mezopotamya topraklarında ortaya çıkmış inançların anlatıldığı ve bu inançla ilişkili eserlerin tematik olarak sergilendiği bir salondur. İnanç salonunda eski Mezopotamya mitolojisi ve ilk çağ dinleri, Paganizm, Hristiyanlık, İslamiyet inanç ve ölü gömme gelenekleri ile bereket ve büyü ritüelleri gibi temalar yer almaktadır.

Ticaret Salonu

Ticaret temasında Mezopotamya’da ticaretin ortaya çıkışı, ilk ödeme araçları, matematik ve yazının icadı, taşımacılık, dokumacılık, paranın serüveni gibi insanoğlunun ekonomi ve ticari hayatının geçmişten günümüze nasıl şekillendiği eserler ile bağlantı kurularak anlatılmaktadır. Bu salonda en dikkat çeken teşhirlerden biri Kızıltepe Sürekli (Çıldız) Köyü’nde kurtarma kazısında ele geçen Sürekli Definesi’nin bulunduğu bölümdür. Definede 9 – 14. yüzyıllar arası Abbasiler, İlhanlılar, Eyyubiler, Bizanslılar, Zengiler, Artuklular gibi birçok medeniyete ait altın ve gümüş eserler bulunmaktadır.

Yaşam Salonu

Bu salonda Mardin ve Mezopotamya kültürünün sosyal yaşamı beslenme, süslenme, savunma temalarıyla yansıtılmıştır. Beslenme temasında Mezopotamya’da tarımın başlangıcı, çanak çömleğin ortaya çıkışı ve günümüze dek gelişimi ile Mardin yemek kültürü eserler üzerinden anlatılmaktadır. Mardin geleneksel müziği ve müzik aletleri örneklerinin yanı sıra müzemiz tarafından Mardin somut olmayan kültürel mirasının tanıtılması amacıyla hazırlanan Mardin’in Sesleri filmi tanıtılmaktadır. Süslenme temasında antik dönemden günümüze insanların beğenilme, toplumsal statü ve korunma amacıyla ürettiği takı, kıyafet, dokuma örnekleri sergilenmekte ve sosyal yaşamda süslenme gelenekleri, kültürü anlatılmakta, sağlık, aydınlatma temalarına vurgu yapılmaktadır. Savunma temasında ise savaş olgusuyla birlikte antik savunma araçları ve antik silahlar sergilenmektedir.

Sahte Eserler Salonu

Bu kattaki son salonda kaçakçılıkta ve dolandırıcılıkta kullanılırken yakalanan sahte objeler sergilenmektedir. Bu salonla tarihi eser kaçakçılığı ve sahte eser dolandırıcılığına müze eğitimiyle dikkat çekilerek farkındalık kazandırılması amaçlanmıştır. Türkiye’de bir ilk olan, halkı sahte eserler ve eser kaçakçılığı hakkında bilgilendirmesi açısından önemlidir.

Müze İdari Bina

Müze binasının kuzeybatısında yer almaktadır. 19. yüzyıl geleneksel “Mardin evi” mimari özelliklerine sahip tescilli bir yapıdır. Güneye bakan, iki katlı L planlı, avlulu bir plana sahip yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mardin Valiliği tarafından restore edilerek 2012 yılında hizmete açılmış ve bir asma köprü ile Müze binasına bağlanmıştır. Müze İdari binasında ihtisas kütüphanesi, sanat galerisi, konferans salonu, arşiv, uzman odaları, geleneksel el sanatları atölyesi, fotoğrafhane, mescit ve müdüriyet birimleri bulunmaktadır.

Müze İhtisas Kütüphanesi

2010 yılında kurulmuş olup, koleksiyonundaki 8 bin kitap ve dijital yayın arşivi ile birlikte 20 bine yakın kaynak barındırmaktadır. Kütüphanede; Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Mimarlık, Felsefe, Mitoloji ve diğer birçok konuda çalışma yapacak araştırmacı ve öğrencilere yönelik donanımlı bir hizmet sunmaktadır. Bölgenin ihtisasa yönelik kaynak bulunduran en büyük kütüphanesi konumundadır.

Müze Sanat Galerisi

Müze Sanat Galerisi her yıl yirminin üzerinde geçici sergiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu alan, çok amaçlı salon olarak kullanılmakta ve 150 kişilik konferans ve performans alanı olarak da hizmet vermektedir.

Restorasyon Konservasyon ve Analiz Laboratuvarları

Müze binasının batısındaki mekanlar üzerinde kurulmuş olup 250 m2 alana sahiptir. Laboratuvarda gümüş, bakır, tunç, demir ve bronz gibi metal eserlerle birlikte seramik, taş, cam, mozaik, ahşap, kağıt, deri, tekstil gibi organik ve inorganik tüm taşınabilir kültür varlıklarının restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılabilmektedir. Müze koleksiyonunda bulunan yaklaşık 40 bin eserin restorasyon ve konservasyon işlemlerinin tamamlandığı laboratuvarda, her geçen gün ilerleyen bilimsel çalışmalar, teknolojik donanım ve yeni sistemler takip edilerek çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye’de müze bünyesinde kurulan ilk ve tek analiz laboratuvarı olan “Mardin Müzesi Analiz Laboratuvarı’nda tüm Türkiye’den gelen kültür varlıklarına ait taş, sıva, harç, toprak, seramik gibi malzemeler hassasiyetle analiz edilmekte ve restorasyonda kullanılacak yöntem ve malzemeler belirlenerek çözüm önerileri rapor halinde sunulmaktadır.

Mardin Müzesi’nde bulunan 45 binin üzerindeki eser modern müzecilik anlayışına uygun koruma koşullarına göre düzenlenen modern müze depolarında muhafaza edilmektedir. Bu depoda eserler üzerine araştırma yapacak bilim insanları uygun alanlar yaratılmış olup, zengin kütüphanemizde tüm araştırmacılara ve öğrencilere haftanın 6 günü çalışma imkanı sunulmuştur.

Mardin Müzesi, sadece bir müzeden ibaret değil; müze daha iyi bir dünya için sokaktaki adamın, komşusunun, farklı gelişen her bireyin gelişmesi ve kendini daha iyi hissetmesi için payına düşeni yapan; halka açık, ilham perilerinin uçuştuğu, görünmeyenin, fark edilmeyenin öyküsünün anlatıldığı, “sorunlara çözümlerin üretilmesine yönelik sergilerin açıldığı, dönüşümün ve tarafsızlığın temel ilke sayıldığı, yerelin ulusala ve küresele taşındığı, tarihin bütün katmanlarının birleştirildiği, yeni bilgi ve gerçeklerin üretildiği, farklılıkların algılandığı ve geliştirildiği, hoşgörü ve barışın tesis edilip pekiştirildiği, tarihin boğmadığı, nesnelerin değil öykülerin sunulduğu, kolayca ulaşılabilen ve yararlanılabilen, yasakların değil özgürlüklerin geçerli olduğu, yaşamın bütün kesim ve alanlarının yer aldığı, çağdaş yönetim biliminin esaslarına göre yönetilen, insanın merkez kabul edildiği ve sistemin buna göre oluşturulduğu, ziyaretçi ile aynı dili konuşma kaygısının önemsendiği, her türlü yaşam etkinliğinin kolaylıkla gerçekleştirilebildiği, çoğulcu ve disiplinler arası yaklaşımların ve etkinliklerin icra edildiği, yaşamın kalitesinin artırılmasına katkıların sağlandığı, iletişimin en üst düzeyde yaşandığı, aydınlanmanın ve bilinçlenmenin ortaya çıktığı, çok türlü araştırma ve uygulama olanaklarına sahip, özetle; geçmişin özümlenerek bugünün kavrandığı ve geleceğin kurgulandığı bir kurum olarak hizmetlerine devam ediyor.

Müzenin teşhir-tanzim ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ziyarete kapalıdır.

Bu makale 4 Nisan 2020 tarihinde oluşturuldu.
Bu makaledeki yazım hataları ve güncellemeler için Düzenleme önerebilirsiniz.


Bazı yorumlar "Yerel Rehberler" tarafından sağlanabilmektedir.

 1. Avatar
  Onur GÜNGÖR

  Mardin Merkez Şar Mahallesi, Birinci Cadde’de, Cumhuriyet Meydanı’nın kuzeyinde bir grup Süryani evinin arasında bulunan Müze binası, binanın doğu tarafına bitişik olan Meryem Ana Kilisesi’nin Müzeye bakan kapalı portelindeki kitabeye göre 1895 yılında Antakya Patriği İgnatios Behnam Banni tarafından Süryani Katolik Patrikhanesi olarak yaptırılmıştır. Uzun bir süre dini amaçlı hizmet veren yapı, daha sonraları askeri garnizon, çeşitli siyasi partilerin merkezi, kooperatif binası, sağlık ocağı ve polis karakolu olarak kullanılmıştır. Bina’yı Süryani Katolik Vakfından satın alan Kültür Bakanlığı restorasyon yapmış, 2000 yılında Mardin Müzesi’ni Zinciriye Medresesi’nden alarak bu binaya taşımıştır. Müze binası, kurulu bulunduğu alandaki arazi eğiminin ve parsel derinliğinin fazla olması nedeniyle tasarımın teraslamalar biçiminde üç kat olarak gerçekleşmesine neden olmuştur. 1947 yılından beri hizmet veren Mardin Müzesi, bünyesinde bulunan eserlerin çeşitliliği ile de oldukça dikkat çekicidir. Şırnak, Batman, Siirt gibi illerimizde müze bulunmadığından buradaki eserlerin korunup sergilenmesi için de çalışmalar sürdüren müzede Paleolitik Çağdan MS 19.yy’a kadar olan dönemleri kapsayan buluntular sergilenmektedir. Müze’nin üç adet kapalı teşhir salonu ve iki adet açık teşhir alanı bulunmaktadır.

 2. Avatar
  Tunay Turk

  Ne demek tek bilet? Orda öğrenci biletini görmemize rağmen güvenlik hayır yok dedi. Ve biz öğrencilere normal bilet sattı
  Hakkımı helal etmiyorum.

 3. Avatar
  şuheda ergene

  Yeterli donanıma sahip değil. Giriş ücretiyle gezi kapsamı çok abartı olmuş. Öğrenci tarifesi uygulanması daha iyi olurdu

 4. Avatar
  Muhammed Ammar Sancar

  Eski Mardin’in merkezinde yer alan bu müzeyi eşimle beraber gezdik. Eski cağlarda yer alan ticareti ve yaşamı anlatan figürler mevcut. Giriş ücreti 10 TL. Muzekart varsa giriş ücretsiz.

 5. Avatar
  Seda Güleç

  Tarih kokan, eşsiz güzellikte bir mimarisi var. Kesinlikle gidilip görülmesi gereken bir müze. Aynı zamanda çalışanları da çok yardımsever ve güler yüzlüler. Eğer müze kartınız yoksa giriş 10TL. Bu konuda da bilgi vermiş bulunayım.

 6. Avatar
  feyzullah yalcin

  Eski şehrin tam merkezinde küçük bir müze. Mardin’e gelindiğinde yarım saat belki 1 saat ayırıp gezmeye değer. Giriş ücreti 10 lira.

 7. Avatar
  zehra boyan

  Defterime notlar alarak gezdigim güzel bir müzeydi. Girişte güvenlik görevlisi abiler sağolsun paramız yetişmeyince eksik parayı kabul ettiler. Mardin insanı genel itibariyle çok yardımsever ve çekingen değiller. Bir turist olarak en çok hoşuma giden şey bu oldu.

 8. Avatar
  Onur Çam

  Konum olarak ideal park sıkıntısı gittiğiniz saate göre değişiyor ama genel olarak bu sorun var, ayrıca mardin tarihine göre daha çok tarihi eser sergilenebilirdi, dikkatinizi çekebilecek parçalar sayılıdır, bence sırf bunun için gidilmez…

 9. Avatar
  Zafer Sivrikaya

  Meryem Ana kilisesi müze bünyesinde ama ziyarete kapalı… Zaten müze de eski patrikhane binası…

 10. Avatar
  Fatih Doğan

  Bir şehri özel ve güzel kılan nedir derseniz yaşanmışlıklar derim. Bir çok farklı dini ve kültürü bir arada yaşamış iç içe geçmiş ve bir olmuşlardır. Bu birlikteliği Mardin’de görmek ve bunu hissetmek çok güzel bir duygu, Türkiye cumhuriyeti devleti çatısı altında oluşturduğumuz ulus devleti dünyada eşi benzeri olmayan bir yelpazedir. Dünya devletlerinin en büyük çabası devletimizi bu birliktelikten alıkoymaktır. Nafile başaramayacaksınız. Türkiye cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır. F.D

 11. Avatar
  Fatih Büyüksu

  Müze mimari olarak güzel olsa da barındırdığı eser bakımından yetersiz küçük bir müzedir müzede el yapımı sanat eserlerinin satıldığı bölüm var o el yapımı eserleri beğendim ama fiyatlarını öğrenmedim.

 12. Avatar
  emine bozan

  Örnek bir müzecilik anlayışına sahip Mardin müzesi. Sadece gezip görmekle kalmıyor ücretsiz atölye çalışmalarına katılıp para ve kök boyası ile tarihi kültürel motifleri mendil veya çantaya basma deneyimi yasayabilirsiniz.

 13. Avatar
  Yusuf Ata

  Binanin tasarimi harika. Icindekiler fazla dikkatimi cekmese de o binayi gormek icin gidilir.

 14. Avatar
  Agid Demir

  Kendi sehrim diye demiyorun essiz guzellikleri olan gecesi gerdanlik gunduzu mezarlik denebilecek bir tarihi sehir. Gidip kesin gorulmesi lazim

 15. Avatar
  Servet Ortaç

  Final ilkokul 1.sınıf öğrencilerimiz ile sosyal etkinlikleri katılma becerisi kazandırma çevresindeki kurum-kuruluşlarin farkına varıp işleyişlerini öğrenme adına Mardin Müzesine verimli bir gezi düzenledik.😊😊

 16. Avatar
  Aysel Tunç

  Mardin gerçekten tarih kokan bir şehir kendine barışık bir şehir medeniyet şehri müzesi inanılmaz bir şey herkese tavsiye ederim

 17. Avatar
  Gokhan Zeren

  mardin de ilk tercih edilen yer olmali. muze çalışanari ilgili. kediler sırnaşık👍👍etkileyici bir yapı. tavus kuşlarını selam vermeyi unutmayın. biraz çevre temizliğine önem verilmesi dilerim

 18. Avatar
  Zarife Zilan Erbay

  Yukarıya doğru devam edip Mardin Müzesi’ne giriyor ve her zaman yaptığım gibi, şehrin turistik haritasını alıyorum. Her ne kadar gelmeden dersime çalışmış ve Mardin gezilecek yerler listemi hazırlamış olsam da haritayla gezmeyi ayrı seviyorum.

  Süryani Katolik Patrikhanesi olarak inşa edilmiş olan müze binası, Süryani mahallesinde yer alıyor. Etrafı Süryani evleri ile çevrili, duvarına dayanmış bir de Süryani kilisesi yer alıyor.

  Mardin Müzesi küçük ama gezilmeye değer. Urartu, Asur, Artuklu, Selçuklu, Pers, Roma, Osmanlı dönemine ait eserler bulabilirsiniz müzede. Benim en çok ilgimi çeken Kırk Haramiler definesi olduğuna inanılan parçalar.

  Mardin Müzesi Kültür Bakanlığı’na bağlı bir müze olduğu için Müze Kart ile girebiliyorsunuz. Kartınız yoksa 6 TL giriş ücreti.

 19. Avatar
  Hamide Aydın Güç

  Konumum çok iyi. Hem bir müze geziyorsunuz hem de klasik bir Mardin evinin nasıl olduğunu görüyorsunuz. Kil tablet üzerine yazılmış en eski tapu senedi en ilginç eserlerdendi.Gezi sonrası müzedeki kahve molamızda yorgunluğumuzu aldı.

 20. Avatar
  seçkin acar

  Mardin müzesini müze yapan ve halka açıp,yerel topluma atölyeler düzenleyip müze kültürünü derinleştiren ve unutulmaz kılan bir müdüre sahipti. Sevgili Nihat bey bu oluşumun mimarıdır. Tebrikler

 21. Avatar
  ihsan kılıçarslan

  Sadece bir müzeden ibaret değil sloganı ile tanıtılan Mardin Müzesi,Mardin gezi rehberinde olmazsa olmaz yerlerden biridir .Müzede Assurlar’dan Bizans’a, Artuklular’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar Mezopotamya uygarlıklarına ait taş,seramik ve mozaik eserler yer alıyor.Mezopotamya topraklarında ortaya çıkmış inançların anlatıldığı ve bu inançla ilişkili eserlerin sergilendiği İnanç Salonu oldukça zengin.Ticaret Salonunda en dikkat çeken teşhirlerden biri Kızıltepe Sürekli (Çıldız) Köyü’nde kurtarma kazısında ele geçen Sürekli Definesinin bulunduğu bölümdür. Definede 9 – 14. yüzyıllar arası Abbasiler, İlhanlılar, Eyyubiler, Bizanslılar, Zengiler, Artuklular gibi birçok medeniyete ait altın ve gümüş eserler bulunmaktadır. Müzede sahte eserler ve tarihi eser kaçakçılığına dikkat çekilen bir teşhir salonu da bulunmaktadır.

 22. Avatar
  gül duran

  Müzede daha çok gelin damat fotoğraf çekimi yapılıyor. Müzenin odalarındaki eserlere bakarken güvenlik görevlileri sanki müzedeki eserlere zarar vereceğiz sanki hırsızlık yapacakmış gibi sürekli bizi gözetlediler biz de müze gezimizde bu anlamda keyif alamadık.Bu konuda güvenlik görevlilerine de birşey diyemem ne yaşandıysa belkide bundan dolayı böyle davranıyorlardır 🤷🏻‍♀️. Girişte sağda bir atölye var orda kendi sikkenizi basabiliyorsunuz.en çok burada keyif aldık. Sanırım ebru atolyeside mevcuttu biz onu deneyimleyemedik. Ama atölyenin atmosferi çok güzeldi. Keşke ordaki bayanlar biraz daha ilgili olsalardı. İlk girdik kendi aralarinda muhabbeti bırakıp bizle ilgilenmediler bile. Çıkarken bir daha ugradik biz sorduk ne yapılıyor burda dedik uzun boylu uzun kıvırcık saçlı esmer bir bayan bizle ilgilendi.

 23. Avatar
  fadime koçhan

  8 yıldır Mardindeyim müzeyi İlk kez ziyaret ettik kızım ve benim için çok faydalı oldu bir kaç kez daha giymeyi düşünüyorum gitmeyenlere de tavsiye ederim içinde barındırdığı tarihi belge ve bulgular gerçekten çok kıymetli çalışanları in nezaketi ve ilglsine de ayrıca teşekkür ediyorum

 24. Avatar
  İsmail Çevik

  Gündüz gözüyle Müze dışardan çok sessiz sakin görünüyor ama içine girildiğinde ne kadar kalabalık olduğu o zaman anlaşılıyor gerek tarihi yapısı ile gerekse içinde bulunan tarihi eserleriyle insanı adeta geçmişe götürüyor. Gündüz geziden sonra akşam saat 7 den sonra Mardin Müzesi çok güzel görünüyor fotoğraf çekmek istenyenler müzenin karşısındaki Teras Cafe de hem yemeklerini yiyebilir hemde Müzenin ışıltıları ile fotoğraf çekebilirler. …

 25. Avatar
  Cemal Şahin

  Herkesin görmesi gerken ve çocuklarını gezdirmesi gereken bir müzeydi. Emeği geçenlere teşekkürler

 26. Avatar
  Mert Ilker

  Mardin bölgesinde bulunan yerler ve insanlık tarihi hakkında çok güzel bilgiler edinilen güzel bir müze. Mardin seyahatinin ilk noktası olmalı kanaatimce.

 27. Avatar
  yasemin erol

  İçerdiği eserler ve mekanın kendisi için ziyaret edilmeli muhakkak. Mardin e dair çok şey öğrenebilirsiniz

 28. Avatar
  Derya Elif

  Mardin zaten gezilmesi gereken tarihi ve medeniyetlerin merkezi aslına bakarsanız mardin zaten açık hava müzesi görmeyenlere tavsiyem gidip görmeleri

 29. Avatar
  Burcu CAN

  Harika bi yer…o tarihi yapi..o tas doku..o yasanmislik muhtesem izler var hissederseniz eger..mardine gitmenizi onemle tavsiye ederim muzeyi ziyaret etmenizi de mutlaka oneririm..

 30. Avatar
  Eyüp Değirmencioğlu

  Mardinin tam merkezinde ulasim sorunu olmayan bir muze…cevrede cikan tum tarihi eserleri gorme sansi sunuyor…ayrica eski sikke paralari basma ve kök boya ile desen calismasi atolyeleri de ziyeretcilere sunulan imkanlardan…

 31. Avatar
  ceyhan şahin

  Kentin tarihini daha önceden okumadıysanız iyi bir başlangıç olabilir. Bu bölgedeki kazılar ve eserlerle ilgili fikir edinmiş olursunuz. Müzedeki Mardin tanıtım filmini mutlaka izleyin. Müzenin etrafındaki sokaklara kısa bir gezintiye çıkıp Mardin”in ruhunu koklamaya başlamış olursunuz

 32. Avatar
  İsmail Oral

  Fiyatlar çok pahalı. Mardin turizmi ve turistik fiyatları keşfetmiş. Özellikle oteller va konaklama yerlerinin fiyatları çok yüksek. Böyle giderse Mardi n doğu turlarında uğrak yerlerinden öteye geçemez

 33. Avatar
  Mustafa Senkaya

  Yeri güzel tam çarşı içi hem burayı hem eski çarşıyı aynı anda geziyorsunuz . yanlız daha çok eser bekliyordum .

 34. Avatar
  Mustafa Bilen

  Mardin muhteşem bir açıkhava müzesi gibi Eski Mardin yeni Mardin. Kıyas götürmez bir güzellik. Ülkemizin her köşesi değerli yapılarla dolu. Müzelere giriş konusu ayrı bir sıkıntı. Özellikle kalabalık gidildiğinde ücret çok fazla tutuyor. Eski Mardin için otopark sorununu çözmeleri ziyaretçiler açısından daha memnuniyet artırıcı bir unsur olacaktır.

 35. Avatar
  Caner İncesu

  Mardin in akustiğine çok uygun eski mardin girişin de olan müze bence güzel anadolu tarihi mantığını bilen kavrayan birisi için inanılmaz şeyler yok daha çok etnoğrafik bir müze

 36. Avatar
  pervin bulut

  Ne çok kazılar yapılmış Mardin ve ilçelerinde. Neler neler bulunmuş. Gidip görme şansım olduğu için çok mutluyum. Bu bilgilerin ortaokul sosyal bilgiler kitaplarına girmesi gerek bence. Bunları tüm çocukların bilmesi ve buraları merak etmesi gerek. Yıllarca terör ile korkuttular insanları. Herkes bi düşünüyor Mardin deyince. Oysa orda hayat çok güzel devam ediyormuş. Tarım ve hayvancılık yapılıyor. Turizm de gelişmiş. Oraların yerlileri turisti yadırgamayacak kadar alışmış gelen yabancılara.
  Müzede en ilginç kısım Sahte Tarihi Eserler bölümü. Gerçeğini kopyalayıp satıyorlarken yakalanan çakma eser (!) ler. Allahtan gerçeğini satmaya ya da kaçırmaya kalkmamışlar. Hoş, neler neler kaçırılmadı mı yurt dışına. Mesela, Bergama nın büyük bölümü Almanya’ya taşınmış. Tabi bunu Alman arkeologlar yapmış 1830-1930 yılları arasındaki kazılarda. Bari diyorum, bundan sonra uyanık olalım da, Anadolumuzun dört bir yanında hâlâ gizli ne tarihler yatıyor bilelim ve sahip çıkalım, başkalarına kaptırmayalım.

 37. Avatar
  Berkay Öztürk

  Müzeye giriş öğrenci ve müzekart ücretsiz, tam 7 lira. İnsanlığın gelişimi ve mezopotamya konulu bir müze. Girişte sağda atölyeler var orda bir sürpriz yapıyorlar size söylemeyeceğim şimdi. Güzel yer hiç bir şeyi okumadan geçmeyin. Pişman olmazsınız.

 38. Gezilecek Sanal Müzeler (Türkiye) | Catering Guide

  […] Mardin Müzesi Önü -> Sanal Müze Gez […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir