Beğen

Letoon Antik Kenti

Muğla kentinin Fethiye ilçesi sınırlarında olan Letoon Antik Kenti’ne erişmek de oldukça kolaydır. Fethiye ile Kaş arasında kalan Kumluova Köyü’nde yer alan buluntular olarak ifade edilmektedir. Var olan rivayetlere ve antik dönem şairlerinden olan Ovidius’un eserlerine göre bu kentin Yunan tanrısı Zeus’tan hamile kalan Leto için kurulduğu ifade edilmektedir. Bu yerleşim noktasındaki en eski kalıntılar MÖ 7. Yüzyıla dek dayanmaktadır. Aynı zamanda da bu yerleşim noktasının dini ve politik açısından son derecede önemli bir konumda olduğu da ifade edilmektedir. Kalıntılara ve kitabelere bağlı olarak bu yönde bir söylem ortaya çıkmıştır. Bu sayede de döneminin önemli merkezlerinden olduğu da söylenebilmektedir.

Letoon Antik Kenti Tapınakları

Letoon Antik Kenti içerisinde üç tane tapınak yer almaktadır. Kent merkezinde yer alan bu tapınaklar farklı tanrılara adanmış olan yapıtlardır. En kuzey kısımda olan tapınak Leto için, diğerleri de Artemis ve Apollon için inşa edilmektedir. Tapınakların yakınında da o dönemden kalan bir çeşme ve kilise de yer almaktadır. Letoon Antik Kenti’nin kuzey kısmında da Stoa yer almaktadır. Aynı zamanda da Helenistik Dönem içerisinde yapılmış olan antik tiyatronun kalıntılarına da denk gelebilmek mümkündür. Bu kentin MS 7. Yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanıldığı da ifade edilmektedir.

Letoon Antik Kenti

Letoon Antik Kenti UNESCO tarafından alınan karar doğrultusunda kültürel miraslar listesinde yer almıştır. 12 Eylül 1988 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi içerisinde kendine yer bulmuştur. Halen daha kısmen ayakta olan bu kentte döneme ait birçok öğeye denk gelebilmek söz konusudur. Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan ve Helenistik dönemi de etkin bir biçimde yansıtan bir kent olduğu da ifade edilmektedir. Antik Yunan döneminde oldukça önemli bir merkez olduğu da belirtilmektedir. Özellikle bölgenin dini merkezi olarak adlandırılan bir kent olarak tabir edilmektedir. Politik anlamda da bölgenin en önemli noktalarından bir tanesidir. Antik tapınakları ve diğer yapılarıyla oldukça dikkat çeken bir konumdadır. Halen daha bölgeyle ilgili kazı çalışmaları da devam etmektedir.

Web: http://ktb.gov.tr/

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri