ŞAMBAYADI Köyü 6360 Sayılı Kanunla Mahalleye Dönüştürülmüştür!

ŞAMBAYADI KÖYÜ

Adana Seyhan Şambayadı Köyü sayfasında eksik veya hatalı gördüğünüz bilgiler için bildirimde bulunabilirsiniz.


Şambayadı Köyü Muhtarı

Nüfus Bilgileri

E-Posta:   Kayıtlı Değil!

Telefon:   Kayıtlı Değil!

Cep:  Kayıtlı Değil!

İle Uzaklığı: 15km
İlçeye Uzaklığı: 15km
Rakım: 120m


Nüfus Bilgileri
Yıl Toplam Kadın Erkek

2000

1.398

697

701

1990

1.348

595

753

Sağlık Evi Yok
Sağlık Ocağı Var / Faal

İlköğretim Okulu Var / Faal Değil
Taşımalı Eğitim Yapılıyor

PTT Şubesi Yok
PTT Acentası Var

Su Şebekesi Yok
Kanalizasyon Var
Su Kontrolü Yapılmıyor

SEYHAN ŞAMBAYADI KÖYÜ

Köy Fotoğrafları

 
Kayıtlı Fotoğraf Bulunamadı...
 


Köyünüze Ait Fotoğraf Gönderebilirsiniz!

Fotoğrafınız JPG Formatında Olmalıdır!
Gönderdiğiniz Fotoğraf İşlendikten Sonra "Köy Fotoğrafları" Albümünde Yayınlanacaktır!

SEYHAN ŞAMBAYADI KÖYÜ

Köy Tanıtım Bilgileri

AÇIKLAMA :

Anadolu’da yirmi dört Oğuz boyunun, Alka Evli hariç olmak üzere, yirmi üçüne ait yer adları bulunmaktadır.
En fazla yer adına sahip boylar, sırasıyla Kayı, Avşar,Yüreğir, Kınık, Eymür, Karkın, Bayındır , Salur ve Bayat’tır.
Şam-Bayadının grek Boz-Ulus gerekse Yeni-İl arasındaki obalarının bu topluluklara mensup diğer oymaklar gibi 1613 tarihlerinde orta anadoluya gelmiş oldukları anlaşılmaktadır.
Orta-Anadolu’ya gelen ve bahsedildiği gibi Şam-Bayadı oymaklarından bir veya birkaçı Çukur Ovaya indikleri ve Adana ili yakınlarında bu gün kendi adları ile anılan Şambayadı Köyünü kurdukları anlaşılmakta, yine onlardan bir obanın Konya-Karaman kasabasında yerleştiğini biliyoruz.
Behisni yakınlarında bulunan Şam-Bayatlara bağlı oymağın yine kendi adlarıyla anılan şimdiki Adıyaman vilayeti Besni ilçesine tabii Şambayat Kasabasını kurmuşlardır.
Çeşitli Kaynaklarda BAYAT -ŞAMBAYAT Suriye (Şam) dolaylarında yaşayan Türkmen oymaklarından Bayat oymağıyla ilgili en eski kayıtlara “Et-Teskif” adlı kitapta rastlamaktayız.
14. yüzyılda yazılan bu kitapta yörede yaşayan Türkmenler hakkında bilgi verilmiştir.
Halil Zahiri tarafından oluşturulan listede (15, yüzyılın birinci yarısı) Gazze’den Diyarbakır’a kadar uzanan bölgedeki Türkmenler hakkında bilgi verilmiş ve Bayatlardan bahsetmiştir.
Katip Çeleb’nin listesinde (17. yüzyılın ortaları) Cihannüma adlı eserinde Halep Türkmenlerinden Bayadiye (Bayatlar) ve Taife-i Bayat şeklinde yer almaktadır.
Ç.Seyyah Neibuhr’un lisresinde (1764) Anadolu’nun doğusunda Şambayadı adı geçmektedir.
Ayrıca ilk yazılı Türk eserlerinden sayılan Kutat-ku bilik‘te Oğuz Boylarının çok güzel Türkçe kullandıkları belirtilmiştir.
Türk tarihinde önemli olan Orhun Abidelerinin de Oğuzlar tarafından yazıldığı belirtilmektedir.
(KAYNAK:OĞUZLAR) Kültür [değiştir]Köyümüzün yöresel yemekleri yüzük çorbasu,şırdan,mumbar,kesme çorbası,topalak çorbası,tatar çorbası,dövma pilavı,bulgur pilavıdır.
Köyümüzde düğünler perşembe günü damat evine bayrak dikilmesi ile başlar.
Pazar günü ikindi vakti sona erer.
Cenazelerde bütün köy birlik olur cenazeyi defneder.
Cenazenin 7`inci günü cenaze sahibi köy halkına yemek yedirip Kuran okutur.
Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

BİLGİ:ŞENOL OLKER

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.