KOÇTEPE KÖYÜ

Adıyaman Kahta Koçtepe Köyü sayfasında eksik veya hatalı gördüğünüz bilgiler için bildirimde bulunabilirsiniz.

HÜSEYİN ÇETİNKAYA
Koçtepe Köyü Muhtarı

Yaş: 35-44

Cinsiyet: ERKEK

Eğitim Düzeyi: İLKOKUL

Muhtarlık Süresi: 1 DÖNEM

Nüfus Bilgileri

E-Posta:   Kayıtlı Değil!

Telefon:   Kayıtlı Değil!

Cep:  0533 680 70 14

Köyün Genel Bilgileri

Kuruluş Yeri: ETEKTE

Yerleşim Tipi: TOPLU KÖY

Hane Sayısı: 120

Yaz Kış Nüfusu: Aynı

İle Uzaklığı: 50km
İlçeye Uzaklığı: 12km
Rakım: 972m


Nüfus Bilgileri
Yıl Toplam Kadın Erkek

2012

588

310

278

2011

629

332

297

2000

622

346

276

1990

1.509

773

736

1985

1.120

574

546

Yerleşim Birimlerine Uzaklığı
İl İlçe Belde Köy

55km

20km

20km

3km

ADIYAMAN

KAHTA

KAHTA

TÜTENOCAK

ASFALT

ASFALT

ASFALT

ASFALT


Yerleşke Konumu Belediyeye Çok Yakın (Mücavir Alanı)dır.

MUHTARLIĞIMIZ TEK BİR KÖYDEN OLUŞMAKTADIR

Sağlık Evi Yok
Sağlık Ocağı Yok

İlköğretim Okulu Var / Faal Taşımalı Eğitim Yapılmıyor

PTT Şubesi Yok
PTT Acentası Yok

Su Şebekesi Var
Kanalizasyon Yok
Su Kontrolü Yapılmıyor

Elektrik Var

Tv Yayını Var

Telefon Hattı Var

İnternet Var

Muhtarın Pc si Yok

Cep Telefonu Çekiyor
Turkcell  Vodafone  Avea 

Her Ailede Çamaşır Makinesi Yok

Her Ailede Bulaşık Makinesi Yok

Pazar Kurulmuyor

Güneş Enerjisi Kullanılıyor

KAHTA KOÇTEPE KÖYÜ

Köy Fotoğrafları

 
Kayıtlı Fotoğraf Bulunamadı...
 


Köyünüze Ait Fotoğraf Gönderebilirsiniz!

Fotoğrafınız JPG Formatında Olmalıdır!
Gönderdiğiniz Fotoğraf İşlendikten Sonra "Köy Fotoğrafları" Albümünde Yayınlanacaktır!

KAHTA KOÇTEPE KÖYÜ

Köy Tanıtım Bilgileri

KOÇTEPE KÖYÜ’NÜN KURULUŞU VE TARİHÇESİ:

Koçtepe Köyü aşağı yukarı 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlk muhtarlık tahsisi 1960’larda gerçekleşti. Köye ilk yerleşen ailelerin, Mardin taraflarından önce Adıyaman çevresine geldiği, oradan da mevcut yerleşim birimine göçtükleri yönünde bilgiler var.

KÖYÜN SORUNLARI:

1. SU PROBLEMİ:

İçme suyu sıkıntısı büyük ölçüde giderilmiştir. Köyün içme suyu beş-altı kilometrelik bir mesafeden yeraltı boruları ile getirilmekte ve bütün mezralara merkezden dağıtılmaktadır. Birkaç sene öncesine kadar merkezi çeşmeden taşıma usulü su alınırken, şimdi her eve kadar su şebekesi kurulmuş durumda. Özellikle yaz aylarında zaman zaman içme suyu sıkıntısı yaşanmakla birlikte, genelde ciddi bir sıkıntı söz konusu değildir. Tarımsal anlamda su yetersizliği köyümüzün ve de çevre köylerin en büyük sorunlarındandır. Sulu tarım, içinde bulunduğumuz çağ ve imkanlarla kıyaslandığında çok güdük kalmaktadır. Zaten yetersiz olan toprak, sulamadan da mahrum olunca köylünün temel geçim kaynağı olan tarımcılık köy halkının ihtiyacını karşılamaktan uzak kalmaktadır. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının devletin katkısı ile değerlendirilip köylünün kullanımına verilmesi kaçınılmazdır. Aksi takdirde, köy göç vermeye devam edecektir.

2. AĞAÇLANDIRMA:

Büyüklerimiz, 1950’lere kadar köyün çevresinin meşe ağırlıklı sık ormanlarla kaplı olduğunu söylerler. Aynı büyüklerimiz maalesef zamanla, ormanı yakıt, inşaat ve diğer amaçlar için bilinçsizce yok etmişler. Şimdi köyümüzün yaslandığı Toroslar’ın devamı olan dağ silsilesi ağaçsız. Yeniden ağaçlandırma için derneğimiz, yerel yönetimlerle de işbirliği yaparak her türlü inisiyatifi kullanmayı düşünmektedir.

3. KANALİZASYON:

Bilhassa evlere su götürüldükten sonra, nüfusun da artmasıyla birlikte atık sular sokaklara verilmekte ve çevre ciddi manada kirlenmektedir. Kışın yağmur suları, yaz aylarında da hasat sonrası kışa hazırlık için bilhassa bulgur kaynatmak amacıyla çok miktarda buğdayın yıkanması sonucu sokaklar çamur deryasına dönmektedir. Kanalizasyon zorunlu hale gelmiştir. Muhtarımız sayın Ali Çetinkaya çıktığı bir televizyon programında, ilgili devlet biriminden gerekli ödeneğin verilmesi için izin çıktığını, ancak fiiliyatta henüz bir adım atılmadığını belirtmiştir.

4. SAĞLIK SORUNLARI:

Köyümüzde bir sağlık evi veya ocağı mevcut değil. Köylü, sağlık konusunda tamamen Kahta ilçesine ve kısmen Damlacık Nahiyesi’ndeki sağlık ocağına bağımlıdır. Ciddi hastalıklarda Adıyaman Devlet Hastanesi, Malatya ve Diyarbakır’daki üniversite hastaneleri çevre illerin imkanlarından yararlanılmaktadır. Derneğimizin, köyümüze en azından bir sağlık evinin tahsisi için gerekli çabaları ve girişimleri olacaktır. Köylünün 10%’u ancak sosyal güvenlik imkanlarından faydalanabilmektedir. 40%’a yakını yeşil kartlı, geri kalanı ise sosyal güvenceden yoksundur.

5. YOL DURUMU:

Ulaşım genellikle sıcak mevsimlerde problem olmuyor. Ancak kışın zaman zaman ilçeye ve komşu köylere ulaşım konusunda sıkıntılar yaşanır. Köyün çevresinde petrol bulunması sebebiyle, yol yapımı belli bir noktaya getirilmiş. Ancak stabilize olduğu için, bilhassa mevsim değişiklikleri sonucu yollar sık sık tamire ihtiyaç duyuyor. Kahta ilçesine ulaşım, köyün içinden geçen eski karayolunu, üç-dört kilometre aşağıdan geçen yeni karayoluna bağlayan ara yolla sağlanmaktadır.

6. EĞİTİM DURUMU:

Köyde ilköğretim okulu 1960’ların başından beri mevcuttur. İlköğretimden sonra eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrencilerimiz lise ve üniversite eğitimi için diğer illere veya ilçelere gitmektedirler. Mevcut ilköğretim okulu tam gün eğitim vermekte, biri ana sınıfı olmak üzere toplam …… derslikten oluşmaktadır; ancak ciddi manada yetersizdir. Bunun sonucu olarak da Türkiye’nin genelinde olduğu gibi, sınıf mevcutları normalin bir hayli üzerine çıkmaktadır. İhtiyaca binaen, köylü tarafından Yenice mezrasına da ilköğretim okulu yapılmıştır. Diğer mezralardan öğrenciler merkez köye okula gitmektedirler. Köylümüz, eğitime ciddi önem vermektedir. Nüfusun 80%’e yakını okur-yazardır. Genelde eğitim durumu ilk ve ortaokulla sınırlıdır.

SOSYAL YAPI:

Köy, Bekalar, Zemmalar, Emmalar, Hemşıllar, ve Alalar olmak üzere beş-altı kabileden oluşmaktadır. Nüfusun 100 % Müslüman ve Hanefi mezhebine mensuptur. İnsanların çoğunluğu dini hayatlarına ciddi önem vermekte, hak ve hukuka riayette hassasiyet sahibidir. Husumetlerin sona erdirilmesi, yardımlaşmanın teşviki, birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda senelerdir köy camisinde imamlık yapan Mehmet Hoca’nın katkısı büyük olmuştur; çabaları takdire şayandır. Ana dil Kürtçe’nin Kırmançi şivesidir. Resmi dil çoğunlukla okullarda ve askerde öğretilmekte iken, şimdi şehirlere göç ve televizyonun etkisi ile insanların çoğu Türkçe bilmektedir . 1980’lerden sonra, bilhassa televizyonla tanışma ve yeni bir hayat tarzının dayanılmaz cazibesi toplumsal değerlerde bir bozulma ve aşınmaya yol açmıştı. Mesela kazanma hırsı ve para ön plana çıkmış, komşuluk, insanlık, yardımlaşma gibi toplumsal değerler ikinci plana itilmişti. Ancak köylü yeniden geleneksel ahlaki değerlerine dönmektedir. Eskiden kabileler arasında küçük hesaplar ve kabilecilik yüzünden sık sık husumetler sonucu kavga döğüşler ve kan davaları olurdu. Bölgenin genel karakteristiği öyle idi. Yeni nesil daha bilinçli ve barışçı. Böyle şeylere itibar etmemektedir. Birlikten kuvvet doğacağının bilincinde olarak, daha çok işbirliği ve yardımlaşmaya yönelmektedir.

KÖYÜN NÜFUSU VE SEÇMEN SAYISI:

Son yapılan nüfus sayımına göre köyde 618 kişi ikamet ediyor. 1500 civarında İstanbul olmak üzere, Adana, Mersin, İzmir gibi illere toplam 2000 civarında göç vermişiz. Son yapılan 22 Temmuz 2007 seçimlerinde …….. seçmen oy kullanmıştır.

YERLEŞİM:

Köy, Batısında Karakuş Tepesi, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi ve Damlacık Nahiyesi’ni, Doğusunda Narince, Siverek ve Diyarbakır’a bağlayan eski karayolu üzerine kurulmuş, biri merkez üçü de mezra olmak üzere dört mahalleden oluşmaktadır. Eski adı Hopak olup, yeni adını, yamacında kurulduğu Koç Tepe’den almaktadır. Hopak kelime olarak Türkçe veya Kürtçe bir anlam ifade etmemektedir. Muhtemelen bir şahıs isminden veya kabile adından alınmış Ho ön eki ile Pag (virane / yıkıntı) veya Pak (temiz) son ekinin birleşiminden meydana gelmiştir. Toroslar’ın devamı olan dağ silsilesine mensup, Koç Tepe denilen yüksekçe bir tepenin yamacına kurulmuş, coğrafi yapısı arka planı dağlık, önü ovalık bir arazi şekli arzetmektedir. Kahta ilçesine 20, Adıyaman’a 55 kilometre mesafededir. Konum olarak Kahta’nın kuzeydoğusuna meşhur Nemrut Tepesi’in 15 kilometre güneyine düşmektedir.

GEÇİM KAYNAKLARI:

Geçim genellikle tarım ve hayvancılıkla sağlanmaktadır. Tarım ürünlerinin başında buğday, mercimek, nohut ve tütün gelmektedir. Tarım genellikle traktör ve biçerdöver gibi modern zirai araçlarla yapılmaktadır. Mevsimlik sebze ve meyve üretimi çoğunlukla köylünün kendi ihtiyaçları için yapılır. Son yıllarda ticari amaçlı üretim faaliyetleri de göze çarpmaktadır. Domates, salatalık, biber, patlıcan, soğan gibi sebzelerle kavun, nar ve üzüm gibi meyvelerin ihtiyaç fazlası Kahta ilçesinde satılıp değerlendirilir. Satıştan elde edilen parayla sıvı yağ, tüp, deterjan ve benzeri bakkaliye ürünler satın alınır.

DERNEĞİMİZİN KURULUŞ AMACI VE TARİHİ:


1. KURULUŞ:

Koçtepeli’ler olarak senelerdir her düğünde-seyranda veya bir cenazede bir araya geldiğimizde, mutlaka bir dernek kurmamız gerektiğini söyler dururduk. Fakat çeşitli çekincelerle bir türlü somut adım atamazdık. Şartlar 2007 yılı Mayıs ayında olgunlaştı. 13 Mayıs tarihinde bir grup Koçtepeli’nin yaptıkları bir değerlendirme sonucu, derneği kurma kararı alındı. Her şey çok çabuk gelişti. 31 Mayıs’ta resmi izin sağlandı. 17 Haziran 2007 günü de açılışımız gerçekleşti.

2. AMAÇLARIMIZ:

a. Sivil toplum kuruluşu alarak derneğimiz, Yerel yönetimlerle işbirliği kabiliyetimizi geliştirerek üyelerinin sosyal sorunlarını çözmede yardımcı olmak amaçlarımız arasındadır. b. Üyeleri arasında bir aidiyet duygusu meydana getirme, grup ruhu yerleştirme, güç ve imkan birliği sağlayarak üyelerinin kendilerini güçlü ve güvende hissetmelerini sağlamak öncelikli görevlerimiz arasında olacaktır. c. Sosyal bilimcilerden destek alarak, üyelerimize anne-çocuk sağlığı, şehir hayatına intibak, yurttaşlık bilinci, gençlere rehberlik gibi konularda eğitimlerine katkıda bulunmayı düşünüyoruz. d. Gençleri kötü alışkanlıklardan ve teröre bulaşmaktan korumak için geliştirilecek projelerle, Avrupa Birliği’nin verdiği fonlardan yararlanma yollarını araştırmayı hedeflemekteyiz. Gençlerimize sahip çıkmak, onları bir araya getirip birbirleriyle tanıştırmak, onlara doğru istikamet ve doğru meşguliyetler sunmak gerekiyor. Aksi halde kahve köşelerinde ve sokaklarda yanlış yapma riski ile karşı karşıyalar. Onları koruma, kollama ve güven telkin etme imkanımız olacak dernekle birlikte. Kendi derneklerinde spor turnuvaları, folklör çalışmaları, tiyatro faaliyetleri, satranç ve benzeri eğlenceli ve yapıcı oyunlarla zamanlarını faydalı şeyler yaparak geçirecekler ve hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı olacaklardır. e. İstanbul’da yaşamaya karar vermiş köylülerimizi bir çatı altında toplamak derneğimizin öncelikli başka bir hedefidir. Çünkü köylülerimiz İstanbul’un her tarafına dağılmış vaziyetteler ve ciddi bir iletişim kopukluğu yaşamaktadırlar. f. Kendi aramızda yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak gerekiyor. Çünkü büyük şehir hayatı bizi birbirimizden uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor ve güçsüzleştiriyor; silik birer insan haline getiriyor. Bundan korunmak için dayanışma ve güç birliği yapma mecburiyeti vardır. g. Kültürel faaliyetlerimizi kendi mekanımızda gerçekleştirme ve zenginleştirme fırsatı bulacağız. Şimdiden derneğimizde kına geceleri ve taziye toplantıları yapılmaya başlandı. İnsanlarımız hafta sonlarını kahvelerde değil, kendi derneklerinde bir arada geçiriyorlar.

3. DERNEĞİMİZİN KÖYÜMÜZE KATKISI:

a. Köyde ihtiyaç sahibi olan çocuklara/öğrencilere ilk etapta kırtasiye ve giyim yardımı yapacak. b. Köy okulumuzun idareci ve öğretmenleriyle işbirliği içerisinde, okul kütüphanesini zenginleştirilecek. Kitap, CD, DVD gibi materyaller sağlanacak. İstanbul’daki bir okulda neler varsa, orada da onlar olacak. c. Köydeki alt yapının geliştirilmesi için gerekli girişim ve gayretler gösterilecek. d. Köyün geçim kaynakları genellikle tarım ve hayvancılık olduğu için, bu alanda uzmanlarla işbirliği yapılıp, köylüye tarımsal eğitim ve üretimde yardımcı olunacak. Bu kanalla, daha kaliteli tohum ve zirai teknikler temin imkanı bulacaklar.

BİLGİ:Mehmet Yilmaz
Köy Bilgileri

Ahır ve Evin Aynı Binada Olduğu Haneler:

110

Tuvaleti Konut İçinde Olmayan Haneler:

60

Çöp Nereye Dökülüyor?

EVLERİN YAKININA

Köylü Yaylasına Çıkıyor mu?

HAYIR

Köye Turist Geliyor mu?

HAYIR

Yabancıya Toprak Satışı Var mı?

HAYIR

Göç Eden Aileler Var mı?

HAYIR

Onaylı Yerleşim Planı Var mı?

EVET

Salma Usulü ile Para Toplandı mı?

EVET

Pansiyonculuk Var mı?

HAYIR

Su Tesisini Yapanlar:

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İçme Suyunun Kaynağı:

İÇME SUYU ŞEBEKESİ

Sağlık Hizmeti:

HAFTADA BİR GÜN VB DOKTOR GELİYOR


Başlıca Gelir Kaynakları

TARIM

HAYVANCILIK

MEVSİMLİK İŞÇİ


Alışverişte Tercih Sırası

İLÇE 


Kışlık Kullanılan Yakıtlar

ODUN 

KÖMÜR 


KOYDES Projesi-Yararlanılan Hizmetler

YOL

SU


Köyün Araç Bilgileri
Araçlar Sayı

MİNİBÜS

2

OTOMOBİL

15

TRAKTÖR

20

BİÇERDÖVER

4

KAZICI KEPÇE

3


Köyün Sorunları ve Yaşanan Felaketler
Sorunlar

KANALİZASYON OLMAMASI 

İŞSİZLİK 

SU ŞEBEKESİNİN YOKLUĞU 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.