YEŞİLYURT Köyü 6360 Sayılı Kanunla Mahalleye Dönüştürülmüştür!

YEŞİLYURT KÖYÜ

Erzurum Horasan Yeşilyurt Köyü sayfasında eksik veya hatalı gördüğünüz bilgiler için bildirimde bulunabilirsiniz.

YILMAZ ARAS
Yeşilyurt Köyü Muhtarı

Yaş: 45-54

Cinsiyet: ERKEK

Eğitim Düzeyi: İLKOKUL

Muhtarlık Süresi: 1 DÖNEM

Nüfus Bilgileri

E-Posta:   Kayıtlı Değil!

Telefon:   Kayıtlı Değil!

Cep:  5369605128

Köyün Genel Bilgileri

Kuruluş Yeri: VADİDE

Yerleşim Tipi: TOPLU KÖY

Hane Sayısı: 80

Yaz Kış Nüfusu: Farklı

İle Uzaklığı: 131km
İlçeye Uzaklığı: 48km
Rakım: m


Nüfus Bilgileri
Yıl Toplam Kadın Erkek

2012

541

262

279

2011

559

275

284

2007

639

316

323

2000

803

427

376

1990

988

539

449

1985

1.211

614

597

Yerleşim Birimlerine Uzaklığı
İl İlçe Belde Köy

131km

48km

---

2km

ERZURUM

HORASAN

---

KAYNARCA

ASFALT

ASFALT

---

STABİLİZE YOL


MUHTARLIĞIMIZ TEK BİR KÖYDEN OLUŞMAKTADIR

Sağlık Evi Var / Faal
Sağlık Ocağı Yok

İlköğretim Okulu Var / Faal Taşımalı Eğitim Yapılmıyor

PTT Şubesi Yok
PTT Acentası Yok

Su Şebekesi Var
Kanalizasyon Yok
Su Kontrolü Yapılıyor

Elektrik Var

Tv Yayını Var

Telefon Hattı Var

İnternet Var

Muhtarın Pc si Yok

Cep Telefonu Çekiyor
Turkcell  Vodafone  Avea 

Her Ailede Çamaşır Makinesi Yok

Her Ailede Bulaşık Makinesi Yok

Pazar Kurulmuyor

Güneş Enerjisi Kullanılmıyor

HORASAN YEŞİLYURT KÖYÜ

Köy Fotoğrafları


Köyünüze Ait Fotoğraf Gönderebilirsiniz!

Fotoğrafınız JPG Formatında Olmalıdır!
Gönderdiğiniz Fotoğraf İşlendikten Sonra "Köy Fotoğrafları" Albümünde Yayınlanacaktır!

HORASAN YEŞİLYURT KÖYÜ

Köy Tanıtım Bilgileri

IĞIRBIĞIR KÖYÜ

Erzurum İli, Horasan İlçesi, Iğırbığır Köyü ile ilgili doğru bilgi; yapılan 30 yıl araştırma sonucu, Coğrafi, Tarihi, Sosyal ve Kültürel tüm değerleri ele alınmış “IĞIRBIĞIR KÖYÜ VE CİBO AŞİRETİ (MALA CİBO)” adlı bu Kitapta yer almaktadır.

Coğrafi

Iğırbığır Köyü: Erzurum İli, Horasan İlçesine bağlı, T.C. siyasi haritasında “Aras Güney Dağları” bilinen Ağrı’nın Eleşkirt, Kars’ın Sarıkamış, Erzurum’un Horasan ilçelerinin üçgeninde yer alır.
Karayollarının E 80 güzergâhında Horasan-Ağrı istikametinde yaklaşık 15. km. sola ayrılıp devam eden doğrultudaki 7. köydür.
Erzurum İlinden 130, Horasan İlçesinden 50 km. yaklaşık 35 km’si toprak yoldur. Köye ait vasıtalar bulunmamaktadır.
Iğırbığır Köyü’nün, Karapınar, Teknecik, Maharcık, Balıklı, Kozan, Ortakale, Çermeli, Kaynarca, Eğertaş, Hasanbey ve Mollaahmet olmak üzere 11 köyle sınırı vardır.
Iğırbığır Köyü’nün, kadastro ölçümlerinde bazı özel arazi ve davalı yerler hariç 30.947.107 m² yüzölçümüne sahiptir. Bunun 15.873.000 m²’sinin köylünün tarla ve çayır biçimindeki özel arazisi olduğu bilinmektedir. 13.258.000 m²’si de toplam 10 parseli değişik bölgelerdeki mera alanı olarak tespit edilmiştir.
Her bölgede parça, parça bulunan toplam 1.815.000 m²’si de ham toprak olmak üzere toplam 1.209 parsel olmaktadır.
Arazisi çıplak otlak ve çok azı taşlık ve çoraktır. 1970’li yıllarda köyde yaklaşık 300 hane ikamet etmekteydi. Ticari mallar hariç 9’u koyun, 3’ü büyük baş, toplam 12 sürü hayvan beslerdi. Bir sürüde yaklaşık 400 ile 700 arasında hayvan bulunurdu.
Iğırbığır Köyü yaklaşık 28 değişik kabilesiyle cumhuriyet öncesi Cibo aşireti ağalığı ve cumhuriyet sonrası yine Cibo familyasından seçilen muhtar ve köy ihtiyar heyeti yönetiminde çok iyi yönetildiği kaydedilmiştir. Ancak köy, 1960’lı yıllardan sonra sahip olduğu nüfusunu besleyememiş, önce gençleri Adana, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere ve Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelere çalışmak üzere göç etmişlerdir. Dolayısıyla zamanla aileler de Iğırbığır’dan göç etmeye başlamıştır. 2000’li yıllarda köydeki hane sayısı 110’a gerilemiştir.
Iğırbığır’da kalanların çoğu Horasan’da esnaf olarak hayatlarına devam etmektedir. Diğerleri ise köyde tarım ve hayvancılıkla geçinmektedirler.
İstanbul’a göç edenlerin çoğu Sultan Çiftliği, Esenyurt, Beylikdüzü, K.Çekmece, Silivri, Arnavutköy ve Tarsus, Edremit, Gebze, Çerkezköy, Saray’da oturmaktadırlar.
Iğırbığır’dan büyük şehirlere göç edenlerin hepsi mal, mülk ve iş sahibidirler. İçlerinde hukukçu, hekim, eğitimci, sanatçı, politikacı, şair, yazar ve iş adamı bulunmaktadır.

İsmi ve Tarihi

Yapılan araştırma ve incelemelerden ve arkeolojik kanıtlar da göz önüne alınarak Iğırbığır Köyü’nün, milattan önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Köyün adı olan Iğrıbığır’ın ne zaman ve kimler tarafından verildiği konusunda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Iğırbığır sözcüğü Kürmançe’de “éğür böğür” olarak geçmektedir. Buna göre ığırbığır sözcüğünün iki anlamı vardır: 1-Hareket, çalışkan, öğüten 2-uzayan, kapsayan, kucaklayan demektir.
Biz, köyümüz ve köyümüzün tarihini anlattığımız bu kitabı yazarken bu köyden bazıları Iğırbığır olan köyün ismini değiştirdi. Oysa Iğırbığır ismi belki de milattan önce bu köye verilmiş tarihi bir isimdi. Köyümüz, çevresinde bu isimle tanınmış ve tanınmaya devam etmektedir. Iğırbığır Köyü, ismini bir rivayete göre, köyün yaklaşık 3 km. kuzeyinde bulunan İkiz kaleden alır. Kalelerden birinin adı “Iğır”, diğerininki ise “Bığır” dır. Iğırbığır ismi bu iki kaleden gelir.
Diğer bir rivayete göre ise Iğırbığır, karışık ve karmaşık anlamına gelir ve eski medeniyetlerden bu yana kullanılagelir. Doğrusu köyün arkeolojik geçmişine, mezarlıklarına ve merkezi konumuna bakıldığında çok eski uygarlıklara ev sahipliği yaptığı tahmin edilmektedir. Köye bağlı bulunan iki mezarlığın da çok büyük ve dolu olduğu göz önünde bulundurulursa köyün tarihinin çok eski zamanlara dayandığı anlaşılır.
Bölgede her ne kadar bazı köylerin isimleri değiştiriliyorsa da Iğırbığır’ın isminin Tarihi ve Kültürel açıdan değiştirilmemelidir.

Merkezi Konum ve Yönetimi Cumhuriyet Öncesi

Köyün ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Ancak yapılan arkeolojik çalışmalardan, köyün yerleşik tarihinin çok eskilere dayandığı anlaşılmaktadır.
Köyün tarihi canlanması, 17. yy. da lakabı “Cibo”, asıl adı ise Cebrail olan bir şahsın Iğırbığır Köyü’ne yerleşmesiyle başlar.
Cebrail ve Abdullah isimli iki kardeş, bilinmeyen bir sebeple Bingöl civarındaki kabilelerinden ayrılıp ya da sürgün edilip Iğırbığır Köyü’nün yaklaşık 10 km. kuzeyinde bulunan Karakilise Köyü’ne gelirler. Bu köyde Ermeni veya Rus kökenli insanlar yaşadığı için isimlerini yerli halka uydurarak Cibo ve Abo ismini aldılar. Cibo ve Abo kardeşlerin Karakilise Köyü’ne gelen, zamanın devlet erkânı ile yakın ilişkileri olur. Bu aydın ve Osmanlı Türk sempatizanı olan devlet memurları iki kardeşi keşfederler ve onlara yönetim ihtiyacı bulunan başta Iğırbığır Köyü olmak üzere çevredeki birkaç köyü işaret ederler. Bunun üzerine Cibo ve Abo kardeşler Iğırbığır Köyü’ne yerleşirler.

Bilgi:A.S.Servet Horasan
Köy Bilgileri

Tuvaleti Konut İçinde Olmayan Haneler:

HAYİR

Çöp Nereye Dökülüyor?

EVLERİN YAKININA

Köylü Yaylasına Çıkıyor mu?

HAYIR

Köye Turist Geliyor mu?

HAYIR

Yabancıya Toprak Satışı Var mı?

HAYIR

Göç Eden Aileler Var mı?

EVET

Onaylı Yerleşim Planı Var mı?

HAYIR

Salma Usulü ile Para Toplandı mı?

HAYIR

Pansiyonculuk Var mı?

HAYIR

Su Tesisini Yapanlar:

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

İçme Suyunun Kaynağı:

İÇME SUYU ŞEBEKESİ

Sağlık Hizmeti:

İLÇEYE GİDİLİYOR


Başlıca Gelir Kaynakları

TARIM

HAYVANCILIK


Alışverişte Tercih Sırası

İLÇE 


Kışlık Kullanılan Yakıtlar

ODUN 

KÖMÜR 

TEZEK 


KOYDES Projesi-Yararlanılan Hizmetler

YOL

SU


Köyün Araç Bilgileri
Araçlar Sayı

MİNİBÜS

2

KAMYON

1

TRAKTÖR

10


Köydeki Tesisler
Tesisler Sayı

İLKÖĞRETİM OKULU

1

SAĞLIK EVİ/OCAĞI

1

İBADETHANE

1


Köy Öğrenci/Çalışan Bilgileri
Öğrenci/Çalışan Sayı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ

168

ÖĞRETMEN

8

İMAM

EVET

ÇOBAN

2


Köyün Sorunları ve Yaşanan Felaketler
Sorunlar

İŞSİZLİK 

GELİR YETERSİZLİĞİ 

GÖÇ 

Yaşanan Felaketler

DEPREM FELAKETİ

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.