MESCİT KÖYÜ

Tokat Almus Mescit Köyü sayfasında eksik veya hatalı gördüğünüz bilgiler için bildirimde bulunabilirsiniz.

BAKİ KARAKAYA
Mescit Köyü Muhtarı

Nüfus Bilgileri

E-Posta:   Kayıtlı Değil!

Telefon:   Kayıtlı Değil!

Cep:  0530 260 67 96

İle Uzaklığı: 88km
İlçeye Uzaklığı: 52km
Rakım: m


Nüfus Bilgileri
Yıl Toplam Kadın Erkek

Sağlık Evi Yok
Sağlık Ocağı Yok

İlköğretim Okulu Yok
Taşımalı Eğitim Yapılmıyor

PTT Şubesi Yok
PTT Acentası Yok

Su Şebekesi Yok
Kanalizasyon Yok
Su Kontrolü Yapılmıyor

ALMUS MESCİT KÖYÜ

Köy Fotoğrafları

 
Kayıtlı Fotoğraf Bulunamadı...
 


Köyünüze Ait Fotoğraf Gönderebilirsiniz!

Fotoğrafınız JPG Formatında Olmalıdır!
Gönderdiğiniz Fotoğraf İşlendikten Sonra "Köy Fotoğrafları" Albümünde Yayınlanacaktır!

ALMUS MESCİT KÖYÜ

Köy Tanıtım Bilgileri

Köyümüzün Web Sitesi http://www.mescitkoyu.com

KÖYÜMÜZÜN MAHALLELERİ

1-YUKARI MESCİT
2-AŞŞAĞI MESCİT
3-ORTA MESCİT

KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı köy. Almus’a 35 km uzaklıktaki köyün doğusunda Adamlı köyü, batısında Yusufoğlan ve Yakupoğlan köyleri, güneyinde Sivas’a bağlı Kurtlapa köyü, kuzeyinde Gölgeli ve Arısu köyleri bulunmaktadır.

1773 tarihinde Tozanlı’ya bağlı köyler listesinde Mescit / Mescitli adı bulunmamakta. 1845 tarihinde köy Hafik’e bağlı olarak geçmektedir. Mescitli XIX. Yüzyıl sonlarında İpsile / Tozanlı / Doğanşar’a bağlandı. 1968’lere kadar Doğanşar’a bağlı kaldı. Halen, Almus ilçesine bağlıdır.Mescit köyünün tarihini tam olarak ortaya çıkarabilmek için Hafik, Sivas merkez ve Almus’un tarihi araştırılmalıdır. Bu sebeple köyün tarihini kesin olarak bilmiyoruz.

Emin ULU köyün tarihi hakkında şu bilgileri vermekte: “Köyde çok sayıda harabe bulunmakta. Şahinkaya’da havuş var. Killik mevkiindeki tarla sürümleri sırasında çanak çömlek kırıklarına rastlanılmış, taş duvarlar ortaya çıkarılmış. Köy halkının bir kısmının Tunceli’den, bir kısmının İran’dan geldiği söylenmekte, diğer bir kısmının da Kars’ın Göle kazasından buralara göç ettikleri yaşlıların ifadesinden anlaşılmaktadır.”

NÜFUS: 1845 tarihinde köyde 23 hane bulunmaktaydı. Bunlar; Yuvacıoğlu Hasan, Küçük Mehmet oğlu Ahmet, Mollaömeroğlu Hasan, İmâretli Feyzullah, Yuvacıoğlu Ahmet, Siyahoğlu İbrahim, Mollaömeroğlu Abdullah, Mollaömeroğlu Osman, Küçük Mehmet oğlu Osman, Halil Bey oğlu Ömer, Hasan Bey oğlu Abdullah, Hamisoğlu Ömer ile köydeki yabancı haneler olan Karlıoğlu Ali, Hacı Bekir zevcesi Hatun, Hacı Bekir’in oğlu Süleyman Ağa, Cehkan oğlu merhum Hacı Mehmet Ağa, Hasan Alemdarın oğlu Hazar Hacı Hüseyin, Bekir’in oğlu Üsücek, Hasne’nin oğlu , Kasım Ağa damadı Sınıkcı Ahmet Efendi, Göncü Hafız Efendi, Karlıoğlu Ömer, Hasanbeşeoğlu Abdullah’tı.
Günümüz Mescit köylüleri belgelerde geçen sıraladığımız bu isimlerle bağlantılarının olup olmadığını bilmemekteler. 1915’lerde köyde 157’si kadın, 131’i erkek olmak üzere toplam 288 nüfus bulunuyordu.2 Köyün nüfusu 1935’te 362, 1946’da 345, 1960’ta 398, 1965’te 397, 2002’de 1.425 kişidir.”

EKONOMİ: 1845 tarihinde Mescitli’de 23 hanenin 289 dönüm ekili, 218 dönüm ekinsiz, 119 dönüm boz ve çalı tarlası vardı. Köyde, 30 sağılan koyun, 18 kısır koyun, 50 sağılan keçi, 36 kısır keçi, 16 sağılan inek, 16 kısır inek, 15 kuzu, 16 oğlak, 11 düve, 13 tosun, 2 camus balak, 38 koşum öküzü, 4 döllü kısrak, 4 tay, 10 merkep ile 41 arı kovanı vardı. Kuzu ve oğlakların eksik yazıldığı dikkati çekmekte. Mescitli köyünde toplam 320 hayvan vardı. Hane başına düşen ortalama hayvan sayısı yaklaşık 14’dür. 1845’de köy halkından İstanbul’da çalışan bulunmamakta. Köyün toplam geliri 4.899 kuruş, vergisi ise 990 kuruş idi.3 Köyde hane başına düşen ortalama gelir 213 kuruş, ortalama vergi ise yaklaşık 43 kuruş idi. Gelir miktarı, Tozanlı ortalaması olan 365 kuruşun 152 kuruş altındadır. Köyün gelir seviyesi son derece düşük. Hane başına düşen ortalama ekilebilir arazi miktarı 12.5 dönüm, ekinsiz arazi miktarı yaklaşık 15 dönümdü. Ekilemeyen arazilerin yarıya yakınını boz ve çalı tarlalar oluşturmaktadır. . Köy halkı halen tarım ve hayvancılıkla geçinmekte. Köy dışındakilerin çoğunluğu İstanbul ile Almanya ve İsviçre’de yaşamaktalar. İstanbul’da yaşayan Mescitliler Esatpaşa, Bağcılar ve Gazi Mahallesi’nde kümelenmiş vaziyetteler.

EĞİTİM: Köy okulu öğrenci yetersizliğinden kapandı. Köyden üniversite mezunu olan yaklaşık 35 kişi bulunmakta. Ancak, isimlerini tespit edemedim.

DERNEK: Köy derneği 1977 tarihinde kuruldu. Derneğin kurucuları; Kemal ŞİMŞEK, Yılmaz ŞAHİN, Gözel GÜRLEVİK, İbrahim ŞAHİN, Muharrem KAMIŞ ve Kemal ÇINAR’dır.
Derneğin 210 üyesi bulunmakta. Mayıs 2003’e kadar Yılmaz ŞAHİN ve Gözel GÜRLEVİK dernek başkanlığı görevinde bulundular. Mescitlilerin Üsküdar Esatpaşa’da lokalleri bulunmakta. Dernek, köyün her tür problemi ile ilgilenmekte. Derneğin öncülüğünde geceler düzenlemekte, özel günlerde bir araya gelmekteler.

ZİYARET YERLERİ: Emin ULU, köydeki ziyaret yerleri hakkında ise aşağıdaki bilgileri vermektedir:
Mescitli köyü kış mevsiminin gelmesiyle altı ay süreyle kuş uçmaz kervan geçmez bir belde haline gelmekte. Çaresizlik ve acı köy halkını kaderiyle baş başa bırakmaktadır. Bu sebeple halk umutsuzluğuna umudu, hastalarına şifayı bahar gelip yollar açılıncaya kadar ziyaret yerlerinde aramaktadır.

Köyde bulunan ziyaret yerleri şunlardır:
Boğmaca Tekkesi: Çok öksürenler bu tekkeye giderler. Cöher (cevher – su) alıp içerler. Eğer öksürükleri geçerse tekkeye kurban keserler.
Daraklı Tekke: Eserli olanlar bu tekkeye giderler. Tekkenin etrafında dolanarak dua eder. Cuma akşamları kurban kesilir.
Deynekli Evliya: Malı davarı hastalananlar, hasta hayvanı getirip bu tekkenin üstünde tuzlarlar. Orada kurban kesilecek hayvanın kanı akıtılır. Böylece hangi hayvanın kurban edileceği belli edilmiş olur.
Kesikbaş: Bu tekkeye yağmur duası için gidilir. Tekkenin başında dua edilip kurban kesilir.
Süt Tekkesi: Sütü kesilen kadın ve hayvanlar, bu tekkeye götürülür, su içirilir. Tekke köyün içindedir.
Tombul Tekke: Genelde kısır hayvanlar bu tekkenin etrafında dolandırırlar. Tekkenin başına kısır hayvanın mengürünü asıp giderler.

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.