GEDİK KÖYÜ

Ardahan Göle Gedik Köyü sayfasında eksik veya hatalı gördüğünüz bilgiler için bildirimde bulunabilirsiniz.

Emin HIŞIR
Gedik Köyü Muhtarı

Nüfus Bilgileri

E-Posta:   Kayıtlı Değil!

Telefon:   Kayıtlı Değil!

Cep:  Kayıtlı Değil!

İle Uzaklığı: 61km
İlçeye Uzaklığı: 16km
Rakım: 2230m


Nüfus Bilgileri
Yıl Toplam Kadın Erkek

2012

576

276

300

2011

585

284

301

2000

620

304

316

Sağlık Evi Yok
Sağlık Ocağı Yok

İlköğretim Okulu Var / Faal Değil
Taşımalı Eğitim Yapılmıyor

PTT Şubesi Yok
PTT Acentası Yok

Su Şebekesi Yok
Kanalizasyon Yok
Su Kontrolü Yapılmıyor

GÖLE GEDİK KÖYÜ

Köy Fotoğrafları


Köyünüze Ait Fotoğraf Gönderebilirsiniz!

Fotoğrafınız JPG Formatında Olmalıdır!
Gönderdiğiniz Fotoğraf İşlendikten Sonra "Köy Fotoğrafları" Albümünde Yayınlanacaktır!

GÖLE GEDİK KÖYÜ

Köy Tanıtım Bilgileri

Aciklama: GEDİK KÖYÜ.GÖLE ======= Rahmi OĞUZHAN Gedik köyü eski ismi LAVUSTAN olarak geçiyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan beş on yıl sonra köyün ismi değiştirildi. Gedik köyü Göle kazasının arazi ve yüzölçümü olarak en büyük köyüdür. Göle kazasına on onbeş km uzaklıkta ismi orman köyü olarak geçer. Göle: kazamız kür ırmağının beş kolundan dört ilçenin kuzey tarafında bulunan düzlük göl halindeydi suların çekilmesiyle yerini düzlük ve çayırlık almıştır bundan dolayı adına köle denmiştir oğuzca da birikme anlamına gelen KOL KOLA Osmanlılar bu ismi Göle olarak değiştirilmiştır. Osmanlılar Ardanuç ile birlikte Göle ve Ardahan bölgesini alarak Erzurum`a bağlamışlardır daha sonra Ardahan`ın nahiyesi olarak tekrar Ardahan`a bağlamışlar Rus birlikleri özellikle Ermeniler 1915 yılının ocak ayında Göle`yi köyleriyle birlikte işgal etmişlerdir Ermeniler bugünkü adi Sürü güden (Hive) köyünü kılıçtan geçirmişlerdir. Esen boğaz eski ismi Kelpikör köyünün tüm halkını samanlığa doldurarak yakmışlardır sürekli Gürcülerin saldırısına uğrayan ilçe 30 eylül 1920 de Oltu üzerinde gelen ordularımızın tarafında mahalli kuvvet erimizinde desteğiyle kurtarılmıştır. 30 eylül tarihi Gölenın kurtuluş bayramı olarak kutlanıyor. Gole Karsın 72 km kuzey kısmında 245.000 m lik bir alanı kapsamıştır ilçe Merdinik tepesi adıyla alınan küçük bir tepenin eteğinde kurulmuştur kuzeyine doğru uzanan düzlüğe Göle ovası denilmektedir İlçenin deniz seviyesine olan yüksekliği 2050 m dır Yüz ölçümü 1420 m2 dır İlçenin yüksekliği nedeniyle iklimi oldukça serttır Gedik köyün Doğu sundaToptaş köyü Germeli köyü Bozkuş köyü.Sivinin yaylası Aburun yaylası Hoştol bentin yaylası Güneyinde. Senem oğlunun yaylası Hasbeyın yaylası Batısında Şeref yaylası orman Kebonun yaylası Kuzeyindeise Kelpikör Senemoğlu.Mıhkerek ve Göle ile tamamlanıyor. Köy dağlar arasında bir düzlük üzerinde kurulu bir köydür Köylü genellikle ormanla geçimini sağlar ormanda fidan çalışması yaparak kendilerine bir kaynak yaratırlar. guruplar halinde ormana da Fidan ekmeye giderler guruplar halinde çalışma alanları kendilerine yaratırlar orman haricinde hayvancılıkla geçim kaynaklarını sağlarlar Yöre halkı hayvancılığı zevkle yapıyorlar İlk bahar olduğu zaman Köyün ve yörenin güzellikleri başlıyor Çiftin başlamasıyla Çayırların çiçeklerin yeşermesi başlıyor Yayla zamanı geldi mi o güzellikler başka oluyor yazın gelmesiyle güzellikler biri birini takip ediyor takı kar düşünceye kadar Kar düşüncede başka güzellikler başlıyor yazın bütün yiyecek ler kışa hazırlık olarak stoklanı yor veya ambarlara konuluyor kış geçinceye kadar Gedik köyün birebirlerine olan bağlılıkları yardımlaşmaları biri birlerine olan sevgi dolu bakışları hiçbir köyde bulunmaz ken aynı sevgiyle çevre köylere komşu köylere de bakış açıları aynen sanki aynı köylüler çünkü sürekli biri birleriyle irtibat halde oldukları için yabancılık çekmiyorlar. Köydeki gibi biri birlerine olan yardımlaşmaları devam ediyorsa orada biri birlerine gidip gelmaleri ziyaret etmeleri sürekli olduğu için en güzel tarafları bu çünkü bol zamanları var Şehirde yaşayanlar gibi erişim sorunları yok Kentlerdeki gibi birebirlerine uzak değiller birebirlerini germedikleri zaman Kazası olan Gölleye gittiklerinde muhakkak haberleşirler varsayalım ki her hangi bir olay veya bir vaka olduğunda bütün göle halkı anında duyuyor ve herkesin haberi oluyor veya bir yabancı Köye gittiğinde muhakkak bütün Köylünün haberi oluyor. veya sonradan haberdar oluyor ve kimdir necidir diye muhakak öğrenmış oluyorlar. Köyün içinde geçen bir çay var köyün ana diliyle çay deriz yanı akar suyu var bu akar suyun başlangıcı Pağır dere ve Tomonun yaylasında akan çeşmelerin suyu Köyün içine girmeden birleşir bu akar suyun Alabalığı meşhur olur. Yaz olduğu zaman balık tutmaya giderler. bu suda eskide İki değirmen çalışırdı şimdi ise değirmen ler çalışmıyor suyun büyük bir kısmını kazası olan Göle ye vermişler kaza bu sudan yararlanıyor içme suyunu bu sudan temin ediyor eskiye ayıt bir okulu vardı antik olarak yapılmıştı çok güzel çok geniş rahat bir okuldu Okul yandı yerine küçük bir ilk okul yaptılar yapılan okulla idare etmeye çalışıyorlar. Köyde Telefon bağlandığı zamanlar hiçbir köyde telefon denilen bir haberleşme yoktu nedenine gelince Köy orman köyü olduğu için öncelik tanımışlar Köyde birde Lojman yaptırılmıştı halen duruyor orada da orman Muhafaza memurlarının kalmaları için artık onlarda teknoloji ve ormanın azalmasıyla orman cezalarının yüksek boyutlarda olmasından sonra artık Köyde kalmalarına gerek kalmadı Köyün geçmişi çok eskide güzelmiş her akşam birilerinin evlerine giderlermiş köy büyükleri Hikâyeler masalar Fıkralar anlatırlarmış gençlerde can kulağıyla dinlermiş bazı hikayeler oka dar uzun sürermiş ki başka gecelere kalırmış devamı Elektrik Köyde yoktu gaz lâmbaların altına veya Gaz Lüks delinen o dönemde herkesin evinde olmayan Lükslerin altında Akşamı geçiriyorlarmış o zamanki güzellikleri anlatmak zor şimdi ise Köyün elektir iği var. her evde televizyon var. hepside Çanak anten kulanı yor Köylüler tamamen modernleşmişler. Gedik köyü nün kendine ay it semtleri ve mahlesi Peloğlu,Çakrak,Peloğlu adalar,Kelle,Ser çam,Kırlar,Gök taş,Napuzarlar, Tarlanınderesi,YelpınarıveyaKaniyebayi,Mıhegilinçayır,Şoruklar,Varga.Karayeniş,Yünüzüntepesi Mezarlığın kayası,Türkmen düz,Çift taşlar,Kebonun yaylası,Kara hasanın tarlaları,şeref yaylasının düzlüğü,Tum,Seyrenin mezarı,Senem oğlunun yaylası,Hırhan veya Yenimahle, Mağara çuro,Büyük güney,Çama buruske,Ayının mağarası,Çiyayi guluke,Acı kuzey,Çift yataklar,Orta kuzey,Tomonunbeli,Pağırdere,Meğeli nebi,Toruğ,Yasılca,Hem onun deresi, Çıkrak,Tomonunyaylası,Nadırınmeğeli,Kuyununderesi,Çıkrak,Kelletarla,Çingıl,Tomonunderesi,Poşta.Otluyokuş, Eskigazıyaylası,Berrik,Top,Bektaşınderesi,Germendik,Hoydanlar,Köyün önü,Çimli,Sim on gibi. Bu belde isimleri tamamen Gedik köyünün kendine has ve özgü ana şiveleriyle söylenen isimlerdir. Köy de yaşayan insan lar tamamıyla değişik soylarda değişik soy isimler taşımakta Gedik köyü halen yüz yirmi hanelik bir köy olamadı ama yirmiyi geçkin soy ismine sahip bir köy soy isimleriyle sülale olarak ta sınıflandırılıyorlar. Köyün ananevileri o kadar güzel ki anlatmak zor . Yazan ve hazırlayan: Rahmi oğuzhan 

YAYINLAR Kitaplar

BELEDİYELERİN SINIRLARI

TÜRKİYE`DE ULUSAL VE YEREL PLANLAMA İLİŞKİLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLER İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ KILAVUZU

Tüm Yayınlar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmetidir.