Beğen

Alişar Höyüğü

Yozgat’ın Alişar Köyü’nün kuzey kısmında bulunan bir antik yerleşim yeridir. Alişar Höyüğü MÖ 4000 yılı ile MÖ 1000 yılları arasında yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Bu yüzden de bölgede en büyük şehir olarak da tabir edilmektedir. Şehrin bir anda tarih kayıtlarından silinmesinin nedeni de Hitit Kralı Anita’nın saldırısı sonrasında gerçekleştiği ifade edilmektedir. Alişar’ın bu dönemde Ankuwa adındaki bir kasaba olduğu ve Genç Tunç Çağı döneminde de ortadan kaldırıldığı ifade edilmektedir. Sonrasında da bölgeye hakim olan Frigler sayesinde yakın çevresine Kerkenes adlı bir yerleşim alanı daha oluşturuldu.

Tarihçe

Alişar Höyüğü odaklı olarak kazılar 1992 yılında Türkiye Arkeolojik Yerleşmeler Projesi adı altında tekrar başlamış ve Chicago Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Bu höyüğün ilk olarak MÖ 3200 ile 2600 yılları arasında kurulduğu tahmin edilmektedir. Kerpiç duvarlara sahip ve düz çatılı evler olarak şehrin iç kalesinde yer aldığı da belirtilmektedir. Bu plan doğrultusunda da bölgede yaşayan insanların Mezopotamya halklarıyla kültür faaliyetleri içerisinde olduğu ifade edilmektedir.

Görsel

Alişar Höyüğü

Üçüncü döneminde ise iki surun genişletildiği ifade edilmektedir. Bu işlemlerin Hitit çağına kadar sürdüğü tahmin edilmektedir. Dördüncü çağ ise MÖ 2000-1500 yılları arasında geçmiştir. Bu dönemde şehrin Hitit kültürünü taşıdığı ifade edilmiş ve şehrin etrafının daha da savunmaya uygun olmaya başlaması söz konusu olmuştur. Beşinci devir olan MÖ 1200 ile 700 yılları arasında Hitit ile Frig uygarlığından izler görülmektedir. Ancak Frig kültürü bu dönemde daha da baskın gelmektedir. Bu çağda Alişar Höyüğü tamamen tahrip olmuş ve yerleşim alanı olarak kullanılmamaya başlamıştır. İç kalede çıkan yangının şehri talan ettiği de tahmin edilmektedir.

Frig döneminden sonra Alişar Höyüğü eski günlerine gelememiştir. Med, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı bölgeye hakim olsa da Alişar Höyüğü’nün yerleşim alanı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Çıkan yangın sonrasında buradaki halkın başka noktalar göç ettiği tahmin edilmektedir. Büyük bir zaman diliminde kendi bölgesinin en büyük kenti olan Alişar; Frig döneminden sonra tarih sahnesinden silinen bir noktada yer almaktadır.

Adres : 66702 Alişar/Sorgun/Yozgat
Web: http://ktb.gov.tr/

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri