Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Bodrum Kalesi içinde yer almakta olup dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bodrum’da gezilecek ve görülecek en popüler yerlerden birisidir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi bünyesinde 14 adet sergi salonu bulunmakta olup dünyanın en zengin Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuna sahiptir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıkları da sergilenmektedir.

Müzede sergilenen dünyanın en eski batık gemi kalıntısı da görülmeye değer önemli eserlerdendir. Serçe Limanı Cam Batığı Salonu’nda sergilenen bu batık, 1025 yılında batan teknenin kendisidir. Bu tekneden 3 ton kırık ve sağlam cam çıkarılmıştır. Ayrıca dünyanın en büyük İslam Cam Koleksiyonu da yine burada sergilemektedir.

Amphora Sergilemesi

İç kaleye girildiğinde sol taraftaki beden duvarlarında bulunan sundurmanın altında amphora sergilemesi görülmektedir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin en büyük eser topluluğu amphoralardır.

Amphora iki kulplu, sivri dipli testilerdir. Yunanca Amphi (iki yanda) ve phoreus (taşıyıcı) kelimelerinden oluşmuştur. Amphoralar antik devir ticaretinde şarap, zeytinyağı, kuru gıda maddelerinin taşınmasında ve depolanmasında kullanılmıştır.

Bunları biliyor muydunuz?

Antik çağda Anadolu’da bağbozumu, şenlikler ve şarkılarla kutlanırdı. Şaraplar hazırlanır büyük küplerde mahzende bekletilirdi. Şarapların yıllanması içinse amphoralar kullanılır, kalitesini koruması için bu amphoralar tıpa ile kapatılırdı.

Karyalı Prenses Salonu

Çapraz tonozun bitişiğindeki Baltalı kule, “Kraliçe Ada” salonudur. Bodrum’da bir temel kazısı sırasında bulunan lahit ve buluntuları sergilenmektedir.

Karya Prensesi Ada Sergisi salonunda buluntuların ele geçişi video filmi, soyağacı-kronoloji, dönemin toplanma salonu örneğine göre dekor ve mobilyalar ile Priene’den British Museum’a götürülmüş Ada başının alçı kopyası görülebilir. Bu sergiye özel giriş ücreti ödenmektedir.

İngiliz Kulesi

İngiliz kulesi, kalenin kuzeydoğu köşesindedir. Kulenin temelleri ana kaya üzerine oturmaktadır. Üç katlı olan kulenin batıda, sur dışında, kuzeyde iç kalede olmak üzere iki girişi vardır. Kulenin batı girişi orta kata açılmaktadır. Halen bu bölüm müzenin cam laboratuvarı olarak kullanılmaktadır.

Doğu Roma Batığı

Avluda hemen sağda görülen Gotik tarzdaki güzel yapı, şövalyelerin şapelidir. Bu şapel kalenin yapımının başlamasıyla (1402-1437) öncelikle bitirilen yapılardandır. Şapel, 1519-1520 yılları arasında İspanyol şövalyeleri tarafından onarılmıştır. Plan ve süslemelerde İspanyol etkinliğini göstermektedir. Şapelin ön cephesi oldukça süslüdür. Giriş ortada büyük, yanda ise iki küçük kapıdan sağlanmıştır. Yandaki kapıların hemen üstünde, kemerli birer pencere bulunmaktadır. Orta kapı üzerindeki üst üste iki pencere ve bitkisel süslemeler gerek yapım tekniği, gerekse özellikleri açısından Gotik tarzın güzel örneklerindendir. Tam tepede ise akroter süslemesi bulunmaktadır.

Türk Hamamı Sergilemesi

Bodrum Kalesi’ndeki Türk hamamı restore edilerek 1991 yılında açılmıştır. Hamam avlusunda küçük bir çeşme vardır. Çeşmenin etrafındaki limon ağaçları, geleneksel hamam bahçesinin önemli unsurudur. Avluda, Bodrum ve çevresinden derlenen helâ taşları, 19. yüzyıl klozeti ve antik çağdan günümüze kadar kullanılan lazımlıklar sergilenmektedir.

Cam Batığı Salonu

Marmaris yakınlarında Serçe Limanı adlı küçük körfezde kayalara çarparak batan gemi, buluntuları nedeniyle Cam Batığı olarak tanınır.32 metrede yatan ve 1977-1979 arasında Prof. Dr. George Bass tarafından kazılan batık, büyük ölçüde sağlam ele geçmiştir. Geminin taşıdığı cam külçelerinin ayıklanması sonucu İslam-Bizans devletleri arasında serbestçe gidip gelmekte olan bir tüccarın malları ortaya konmuştur. Hurda camlar yeniden ergitilmek üzere gemiye konulurken bir yandan da yeni üretim camlar uğranılan limanlarda satılıyordu. Erken İslam dönemine ilişkin ağırlıklar, bir kılıç ve süzgeçli kaplarla birlikte gemi personelinin oynadığı dama taşları gibi sayısız buluntu bu batıktan gelir. Batık, buluntularının çeşitliliği aracılığıyla 11.Yüzyıla, daha keskin bir saptama ile 1025 yılı sularına tarihlenir.

Alman Kulesi

Alman kulesi, İngiliz kulesi biçiminde, Ortaçağ şövalye yaşantısını yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. Üst avluda Alman kulesi önünde çapalar sergilenmektedir. Toplantı salonu ve yemek odası olarak kullanılan Alman Kulesinin üzerinde çift başlı kartal figürü bulunur. Alman kulesinin ayni zamanda hastahane olarak da kullanıldığı sanılır.

Sikke ve Mücevherat Salonu

Sikke ve Mücevherat Salonu olarak kullanılan tonozlu yapı, İtalyan kulesinin alt katıdır. Dikdörtgen planlı küçük bir odadır. En küçük sikkelerden (tetratemorion), en büyük sikkeye kadar (tetradrahmi) bölgede kullanılan sikkeler ağırlık sıralarıyla ön ve arka yüzleri görülecek biçimde sergilenmiştir. Diğer bir vitrinde M.Ö. VI. yüzyıldan M.Ö. II. yüzyıla kadar tetradrahminin alım gücü gösterilmiştir.

Cam Salonu

Amphora parkından yukarı doğru yürüdüğümüzde, solda görülen çan, bir Rum-Ortodoks kilisesine aittir. Üzerinde 1906 tarihi vardır. Çanın hemen yanındaki kapıda, M.S. XI. yüzyıl Serçe Limanı Kazısı sonucu çıkarılan Bizans batığına ait teknenin kendisi sergilenmektedir. Tam karşıda bulunan yapı cam salonu olarak kullanılmaktadır. Yapı dikdörtgen planlı, kesik tonozludur. Duvarlarda nişler görülmektedir. Bu salonda, M.Ö. XIV. yüzyıl ile M.S. XI. yüzyıl arasına tarihlenen çeşitli cam eserler sergilenmektedir. Sağdaki ilk vitrinde M.Ö. XIV. yüzyıla ait Miken cam boncuk dizisi ile Kaş Uluburun Batığı’ndan çıkarılan aynı devre ait işlenmiş cam külçeler bulunmaktadır. Daha sonraki vitrinlerde Stratonikeia ve Kaunos gibi antik şehir kazılarında elde edilen cam buluntular görülür. Salonun büyük bir bölümü ise, M.S. XI. yüzyıla tarihlendirilen Serçe Limanı Batığı’nın cam koleksiyonunu oluşturmaktadır. Su altında arkeoloji kazılarının nasıl yapıldığını göstermek amacıyla, bu salondaki nişlerden birinin içerisine bir akvaryum yerleştirilmiştir.

Saklı Müze Yılanlı Kule

İspanyol Kulesi ya da alt kat girişinin yanında yılan kabartması nedeniyle “Yılanlı Kule” olarak adlandırılır. Kulenin içinde antik tıp bilimine ait araç gereçler, ilaç yapımında kullanılan havanlar ve tokmaklar vitrinlerde sergilenmekte. Burada doğuma, yaşama ve ölüme dair pek çok obje sergilenmektedir. Sergide tıp malzemeleri dışında, kadının doğurganlığını sembolize eden figürler, Tanrı Priapus, İkili Fallus kabartması, evlilik ve doğa tanrıçası Tellus Mater’ı elinde Eros’la görürken cinsel temalı kabartmaları da izlemek mümkündür.

Uluburun Batığı

Tunç Çağı Batıkları salonunun ikinci ve üçüncü bölümlerinde bulunan Uluburun Sergilemesinde, batığın birebir replikası bulunmaktadır. “ Dünyanın bilinen en eski batığı” olarak tanımlanan ve Kuş – Uluburun açıklarındaki batık Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin en önemli ve özel sergilemesidir.

Zindan

Zindan Forsaların toplu mezarlarını izledikten sonra sol tarafta Osmanlı Dönemine ait tuvaletler görülmektedir. Yolu kuzeye doğru izlediğimizde kalın sur duvarlarının çevrelediği iç hendeğe ulaşılır. Burada iki kule vardır. Bunlar, Gatineau ve Caretto kuleleridir. Caretto Kulesi, Üstad-ı azam Fabrico Del Caretto (1513-1521) adına yapılmıştır. Gatineau Kulesi ise kule komutanlarından Jacques Gatineau tarafından yaptırılmıştır (1512-1514). Gatineau kulesi, top mazgalları kapatılıp hava bacaları tıkandıktan sonra, 1513-1522 yılları arasında zindan (işkence odası) olarak kullanılmıştır. Bu kulenin dış kapısı üzerinde üç arma vardır. Ortadaki arma Üstad-ı azam Emery d’Amboise’e aittir (1503-1512). Yanlardaki armalar ise kuleyi yaptıran komutan Jacques Gatineau’ya aittir. Zindana 23 basamakla inilmektedir. İç kapı üzerinde Latince “INDE DEUS ABEST” yazısı okunmaktadır. Bu yazı “Tanrının Bulunmadığı Yer” anlamına gelmektedir. Zindana girildiğinde, kapı önündeki balkondan işkence odası izlenmektedir. Sol ve sağ duvarlar içinde ikişer hücre (eski top mazgalları) bulunmaktadır. Her hücre üzerinde hava bacası vardır. Sol taraftaki ilk baca, arma ile kapatılmıştır. Odanın kuzeybatı köşesinde darağacı çukuru, çukurun önünde tabutluk, yerde prangalı gülle, duvarda prangalı kelepçe ve tavanda asılı darağacı kafesi görülmektedir. Burada yer alan manken, zindancı başı ve mahkûmlar ışık oyunları ile ilgi çekmektedir.

Kumandan Kulesi

1915’teki Fransız saldırısında yıkılan bu kule, o günlerde Bodrum’u Fransız işgalinden koruyan ve 26 ağustos 1922’de Büyük Taarruz başlarken Kocatepe’de şehit düşen Yüzbaşı İbrahim Nezihi anısına restore edilip ziyarete açılmıştır. Kuledeki sergileme bize Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişteki isimsiz kahramanları ve dönemi tanıma imkânı sağlamaktadır.

Tektaş Cam Batığı

Bodrum kalesinin en görkemli kulelerinden biri olan ve 47.50 metre yüksekliğindeki Fransız Kulesinin altındaki iki salonda Tektaş Burnu Batığı sergilenmektedir. Çeşme, Sığacık yakınlarında bulunan batık, Heredot’un yaşadığı 5.yüzyıla tarihlenmiştir. Batıkta bulunan 200’ü aşkın amforanın pek çoğu bu salonda ve sapasağlam bir şekilde sergilenmektedir. Yine bir çipa replikası ve batıktan çıkan çıpanın üst kısmı “çipo” burada görülebilir.

BODRUM KALESİ

Bodrum Kalesi, “St. Jean Şövalyeleri’nin Kalesi” olarak 1406-1523 yıllarında kurulmuştur. Yer aldığı iki liman arasında kayalık alan, Antik çağda bir adaydı. Sonraları kente bağlanarak yarımada durumuna gelmiştir. Kare olarak inşa edilen Bodrum Kalesi’nin ölçüleri 180 metreye 185 metre olarak planlamıştır.
İç kalenin içinde farklı ülkelerin adlarını taşıyan kuleler bulunmaktadır. En yüksek kule deniz seviyesinden 47,50 metre yükseklikte olan Fransız Kulesi’dir. Diğer kuleler İtalyan Kulesi, Alman Kulesi, Yılanlı Kule ve İngiliz Kulesi olarak sıralanır.

YEDİ KAPIDAN GEÇİLİYOR

Kalenin doğu duvarı dışında kalan bölümleri çift beden duvarları olarak takviye edilmiştir. İç kaleye yedi kapı geçilerek ulaşılır. Kapıların üstünde armalar bulunur. Armalarda haçlar, düz veya yatay bantlar, ejder ve aslan figürleri kullanılmıştır. İç kalede bulunan 14 sarnıçtan altı tanesi şapele aittir. Bodrum Kalesi’nin en göze çarpan bölümleri arasında kale koruganı, çiftli duvarlar arası su hendeği, asma köprü, kontrol kulesi ve II. Mahmut tuğrası yer alır.

 1. yüzyıl sonunda kalenin hapishane olarak kullanıldığı dönemde bir hamam yapısı eklenerek, Osmanlı niteliği kazanmıştır. Kale, 1995 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi Yarışması’nda “Özel Övgü” alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne de ev sahipliği yapar. Ancak restorasyon nedeniyle şu an sadece Uluburun ve Batık bölümleri ziyarete açıktır. 33.5 dönüm genişliğindeki bir araziye kurulmuş olan kaledeki alanlarda da çeşitli eserler sergilenmektedir.

HAZIR GELMİŞKEN

Bodrum Kalesi’nin en yakın komşusu Halikarnas’ı (Halikarnassos) mutlaka görün. Halikarnassos antik kenti, kalenin olduğu yarımadada Zephyria adlı küçük bir kentçiğin yerinde gelişti. Aioller, İyonlar ve ardından güney Ege kıyılarına gelen Dorlar yörede altı kentle birlik oluşturmuştu. Halikarnassos’un büyümesi Karya satrapı Mausollos dönemine rastlar. Liman kentlerinin getirdiği olanakları bilen Mausollos, surlarla çevirttiği kenti Helen geleneklerine göre oluşturdu. Roma çağında uzun süredir hiç deprem görmemekle övünen Halikarnassos, tarihçi Herodotos’un da doğum yeri. 1291 yılında bölgeyi ele geçiren Menteşe Türkleri’nin ardından 1424’te Bodrum Menteşe sancağının sınırlarında kaldı.

>> TAM EKRAN GÖSTER <<

Bu makale 4 Nisan 2020 tarihinde oluşturuldu.
Bu makaledeki yazım hataları ve güncellemeler için Düzenleme önerebilirsiniz.


Bazı yorumlar "Yerel Rehberler" tarafından sağlanabilmektedir.

 1. Avatar
  turluyorum

  Bodrum Kalesi içinde yer alan Bodrum Su altı Arkeoloji Müzesi, dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzeleri arasında yer alıyor. Görülmeye değer önemli eserleri bünyesinde barındıran müzeyi, Bodrum gezilecek yerler listesinin ilk sıralarına ekleyebilirsiniz.

 2. Avatar
  Cuneyt ITIR

  İyiki eski zamanlarda gezdim. Şimdi tadilata. Sonrasında gitmeye görmeye yüreğim dayanır mı bilmiyorum.
  Çok yıpratıldığı söyleniyor .
  Oğuz beyi tv de izledim, yıkıldım.

 3. Avatar
  TCCT

  48 TL karşılığında müze diye gösterdiklerinden utanmaları gerek. Bu nasıl bir düşünce tarzıdır kardeşim. Müze ziyaretleri de otoyol ücretleri gibi lüks olmuş. Müzeler artık kültür hizmeti veren değil, gelir getiren kurumlar olarak görülüyor. Çok yazık.

 4. Avatar
  Tanzer GÜLLER

  Dünya’da örneği az bulunan muhteşem bir müze.Sizi su altı Dünya’sın gizemine götürecek ve anı bankanıza unutulmaz dakikalar ekleyecektir

 5. Avatar
  Melih BALÇIK

  Görülecek çok bişey yok, zaten kalenin %80 i tadilatta (!) Aylardir hem de. Büyük hayal kırıklığı. İçerisine 2 tane kafeterya yapmışlar. Aşırı gereksiz ve tarihi yapiyi bozuyor. Ha birde, kafeterya adi altinda milleti soyuyorlar.

 6. Avatar
  Güvenç Gürbüz

  Buyuk bir umutla gittigimiz muzeden buyuk hayal kirikliklariyla ayrildik. Gercekten hos degil cok buyuk bir kismi tadilatta olan muzede nerdeyse hicbir sey goremedik. Zaman ve para kaybina neden oldu. Madem muzede boyle bir tadilat var, muzenun tadilattan sonra acilmasi gereklidir. Binbir zorlukla insanlar oraya geliyor ve yuksek paralar odeniyor muzeye ,karsiliginda ise belki sadece muzenin yuzde 10 u goruluyor. Gercekten hos degil!!!

 7. Avatar
  Kaan Umay

  Yılların bile eskitemediği kocaa bodrum kalesinin şimdi restorasyon nedeniyle içinden geçtiler. Mis gibi mekanı beton yumağı yapıp bırakacaklar. Bir şeye de el atmaya çalışmayın be.

 8. Avatar
  Ömer Seyfettin Kar

  Teşhir edilen eserler benzer, tarihi hikayesini öğrenmek açısından ziyaret edilmeli.

 9. Avatar
  Onur Ceylan

  Muazzam güzel bir alan. Ölmeden ve muğlaya gelmeden gelin görün. Son restorasyon çok başarılı. Ben elektrik mühendisi olarak alana 5 yıldız veririm içim rahat.

 10. Avatar
  Ahmet Kurnaz

  Bir kısmı restorasyondaydı. Daha yaratıcı mekanlar umuyordum. Umduğunu bulamadım. Hayal kırıklığı.

 11. Avatar
  Burak Çevik

  Bodrum kalesi içerisinde yer alıyor. Müze Kartla Veya 48₺ karşılığında ziyaret edebilirsiniz, arkeolojik olarak yeterli eser olmadığını düşünüyorum, sadece bir batıktan çıkarılan küpleri gördüm, fakat manzarası güzel keyifli bie seyir sunuyor

 12. Avatar
  Musa Gültekin

  Girişte müzekart geçerli. Bodrum Kalesi içinde yer alıp dünyanın en önemli sualtı arkeoloji müzelerinden birisidir. Bodrum’da gezilecek ve görülecek en popüler yerlerden birisidir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Dünyanın en zengin Doğu Akdeniz amforaları koleksiyonuna sahiptir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde Yassıada, Şeytan Deresi ve Serçe Limanı batıkları da sergilenmektedir. Müzede sergilenen dünyanın en eski batık gemi kalıntısı da görülmeye değer önemli eserlerdendir. Serçe Limanı Cam Batığı Salonu’nda sergilenen bu batık, 1025 yılında batan teknenin kendisidir. Bu tekneden 3 ton kırık ve sağlam cam çıkarılmıştır. Ayrıca dünyanın en büyük İslam Cam Koleksiyonu da yine burada sergilemektedir.

 13. Avatar
  Blue Man

  Tadilat nedeniyle cok az yer görebiliyorsunuz çogu yer kapalı ama giriş ücretini tam alıyorlar bence turustlere ve yerli halka ayıp oluyor eksik hizmet vererek tam ücret almak ayıp kale icinde sizi yönlendirecek tabelala yok bu büyük düşüncesizlik onun dışında kale ve tarihimiz güzel giriş kişi başı 40 tl tadilat vardiye sadece 3 odayı görebiliyirsunuz

 14. Avatar
  Gürkan Özkan

  Turkiyede ilk çıkartılan osmanlı gemi batığı çok değerli dünya kültürel miraslar listesinde

 15. Avatar
  Aziz Can

  Gezilme acısından çok güzel bir yer ama giriş ücretleri biraz yüksek internetteki resimlerine bakmaktan farksız. O kadar giriş ücreti vermek yerine o resimlere de bakilabilir. Yetkililere burdan sesleniyorum giriş ücretlerini 3 de 1 oranında azaltirsaniz ziyaretçi sayınız 2 yada 3 e katlar

 16. Avatar
  Osman Burak Kahveci

  Bodrum limanında yer alan ulaşımı kolay ve şehre girisinizde gözünüze ilk çarpan kalenin içerindedir kalede olan restorasyon nedeni ile sergilenen eser sergilenemeyenlerin sadece %10 u 😣 girmeden önce sorun

 17. Avatar
  Dolunay Kadir Yörden

  Harika manzarası olan fakat tadilattan dolayı bir çok yerine giriş yapamadığımız tarihi eserlerin, batıkların sergilendigi müze. Bunaltıcı sıcaklarda gideceksiniz, yanınızda suyunuzu götürün. İçeride 0.5 lik Su 4 TL 🙂
  Müze kart ile giriş vardır.

 18. Avatar
  Altar Ceyhun Kuşkaya

  Yarısından fazlası kapalı olmasına rağmen 40 tl ücret istiyorlar. Kalenin tamamı açıldığında belki bu fiyata değecek şeyler görebilirsiniz.

 19. Avatar
  Kadriye Gedik

  İki bölümünü gezebildik diğer yerler kapalıydı tadilat dolayısıyla. Sularından çıkan ürünleri sergiliyorlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir