Beğen

Çatalhöyük

Orta Anadolu’nun en büyük antik yerleşim yerleri arasında yer alan Çatalhöyük, 9 bin yıllık bir geçişe dayanmaktadır. İki farklı yerleşim yerinin Batı ve Doğu olmak üzere birleşimi olarak tabir edilmektedir. Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ dönemlerinde insanların yerleşim yerleri arasında bulunmaktadır. Bu antik noktanın Konya il merkezinin yaklaşık olarak 52 km uzağında yer aldığı görülebilmektedir. Öte yandan da Hasandağı’nın 136 km uzağında yer almaktadır. Bu höyüğün Cilalı Taş Devri esnasında ovadan 20 metre uzaklığa kadar tek bir yerleşim yerinin olması da dikkat çekmektedir. Aynı zamanda da bu noktada Bizans döneminden kalan bir nokta da ziyaretçilerin ilgisini çekebilmektedir.

Giriş

Çatalhöyük yaklaşık olarak 2 bin yol boyunca insanların hizmetinde bulunmuştur. Neolitik Dönem içerisinde insanların yerleştiği alanın daha fazla ilgi çektiği görülmektedir. Buradaki gelişmelerde sanat ve kültür geleneği etkili bir biçimde günümüze gelmiştir. Bu alanda 8 binden fazla insanın yaşadığı da tahmin edilmektedir. Neolitik Dönem’deki diğer yerleşim yerlerinden farklı olan Çatalhöyük; dönemine göre aşırı bir kentleşme içermektedir. Aynı zamanda da burada yaşayan insanların tarımla ilgilenen ilk kişiler oldukları da ifade edilmektedir. Bu yüzden 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenmiştir. 2012 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi içerisinde yer almaya ve Dünya tarafından ilgiyle takip edilen bir hal almaya da başlamıştır.

Görsel

Çatalhöyük

Doğu Çatalhöyük bu zamana kadar bulunmuş en gelişmiş Neolitik Çağ yerleşim yeri olarak adlandırılmaktadır. 1958 yılında James Mellaart tarafından gerçekleştirilmiş ve 1965 yılına kadar da kazılar yapılmıştır. Sonrasında da 1993 yılında Cambridge Üniversitesi tekrar kazılara başlamıştır. Bu kazı çalışmaları genel olarak Doğu tarafında yer almıştır. Buradaki kazıların 2018 yılına kadar devam ettiği de ifade edilmektedir.

Batı kısımda ise ilk olarak 1961 yılında çalışmalar başlamıştır. 1993 yılında ise Batı kısmına dair yüzey araştırmaları da gerçekleştirilmiştir.

Çatalhöyük; Tunç Çağı’na kadar insanların yerleşim yeri olmuştur. Bu toprakların tarıma elverişli olması da tercih edilmesi noktasında önemli bir faktör olarak tabir edilen de bir konudur.

Konum: Türkiye

Tescil: 2012 (36. oturum)

Bölge: Güney Avrupa ve Batı Asya (Güney Avrupa’daki Dünya Mirasları listesi)

Adres : Küçükköy, Çatalhöyük Yolu, 42500 Çumra/Konya

Web : http://www.catalhoyuk.com/tr

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri