Beğen

Kayaköy Kalıntıları

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan Kayaköy Kalıntıları, antik döneme kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Antik dönem içerisinde de Karmylassos olarak bilinen bir noktadır. Bu bölgeye dair MÖ 4. Yüzyıldan daha eski bir buluntuya henüz rastlanmamıştır. Bu antik kentin Osmanlı dönemi içerisinde de yerleşik hayatın bir parçası olduğu bilinmektedir. Ancak cumhuriyet dönemine geçiş yapılmasıyla beraber bu antik kentin yalnız kaldığı ifade edilmektedir. Bölgede genel olarak Rum halkının yaşamasından dolayı böyle bir sonuç kendini göstermiştir. Mübadele kararının alınmasıyla beraber kent tamamen boşaltılmıştır. Bu bölge içerisinde yaklaşık olarak 400 hane yer almaktadır. Aynı zamanda da evlerin dışında şapeller, kilise, okul ve gümrük binası da bölgede yer almaktadır.

Kayaköy Kalıntıları konusunda öne çıkan en önemli buluntular kaya mezarları ve lahitler olarak ifade edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir antik döneme dair bir durum söz konusu olmamaktadır. Kayaköy hakkında en fazla 2 yüzyıl geriye dönüş yapabilmek mümkündür. Yakın geçmişe dair izleri bu bölge içerisinde sık sık görebilmek de muhtemeldir.

Kayaköy Kalıntıları

Karymlassos kalıntılarının üzerine Osmanlı döneminde Rumlar yerleşim alanı kurmuşlardır. Bu köye de Levissi adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname içerisinde de bu köye dair bilgiler yer almaktadır. 15. Yüzyılda Türklerin yaşamasından ötürü bölgeye Kayı Köyü denildiği de belirtilmektedir. Osmanlı’nın ilk zamanlarında Kayı Türkleri ve Karakeçili Yörükleri’nin bu bölge içerisinde yaşadığı tahmin edilmiştir. Türklerin bu bölgede oldukça kölü olduğu da ifade edilmektedir. Yöre genelinde ovalarda Türklerin yaşadığı ve daha dağlık alanların da Rumlara ait olduğu ifade edilmekte olan bir konumdadır.

Bu bölgedeki insanların tarımla uğraştığı ve dışarıdan göç alarak 10 bini geçen nüfusa sahip olduğu da ifade edilmektedir. Aynı zamanda da Ortodoks Rum kilisesi de bölge içerisinde yer almaktadır. Mübadele dönemine kadar Levissi köyü oldukça bereketli ve zengin haliyle dikkat çekmektedir.

Mübadele sonrasında bu köye Balkan Türkleri getirilse de bu köyde kalıcı olmamışlardır. Mübadillerin getirilmesinden kısa bir süre sonrasında köyde yaşayan kişi sayısının gittikçe azaldığı da söylenmektedir.

Web: http://ktb.gov.tr/

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri