Beğen

Ziyaret Tepe Höyüğü

Diyarbakır’ın Bismil sınırları içerisinde yer alan Ziyaret Tepe Höyüğü; aynı zamanda da Dicle’nin güneyinde bulunmaktadır. Bu bölgede büyük yerleşim yerleri kendini göstermektedir. Geniş bir ova içerisinde kurulan bu bölgenin 22 metre yükseklikte olduğu ve 3 dönümlük bir konumda da bulunduğu ifade edilmiştir. Kuzey kısmında yer alan akropolün ise aşağı şehir olarak adlandırıldığı ve yaklaşık olarak 29 dönümlük bir arazi içerisinde yer aldığı da saptanmıştır. Buradan çıkarılan eserler de Diyarbakır Arkeoloji Müzesi içerisinde sergilenmektedir.

Tarihçe

Ziyaret Tepe Höyüğü; ilk olarak 1980 yılında Kessler tarafından keşfedilmiştir. Sonrasında da 1989 yılında Guillermo Algaze tarafından ilk araştırmalar bölgede gerçekleştirilmiştir. Timothy Matney de bölgede detaylı araştırmalarda bulunmuş ve hem aşağı şehir hem de yukarı şehir detayı bir yüzey taramasına dahil edilmiştir. Aynı yıl çerçevesinde bölgede manyetik tarama işlemleri 4 farklı noktada gerçekleştirilmiştir. 2001 yılında da tekrar Timothy Matney tarafından tekrar bir çalışma hayata geçirilmiştir.

Ziyaret Tepe Höyüğü içerisinde farklı çağlardan buluntulara rastlanılmıştır. Ancak en yoğun insan nüfusunun Orta ve Geç Asur Dönemi içerisinde olduğu da ifade edilmektedir. Aynı zamanda da bu dönemde saray ve akropol yapımlarının gerçekleştirildiği de söylenmektedir. Demir Çağı’ndan sonra yerleşim alanı olmayan bu höyük içerisinde MÖ 3000 yılına kadar insanların yerleşim alanı olarak kullandığına dair buluntulara denk gelebilmek mümkün olmuştur.

Görsel

Ziyaret Tepe Höyüğü

Bu şehrin Geç Asur Dönemi içerisinde Dicle kıyısında yer alan 3 büyük Asur kentinden bir tanesi olduğu da ifade edilmektedir. Aynı zamanda da Tuşhan şehrinin Ziyaret Tepe Höyüğü olduğu da tahmin edilmektedir. Burada yapılan kazılar çerçevesinde MÖ 9. Yüzyılda en önemli sınır şehri olduğu tabir edilmektedir. Burada yapılan kazılar çerçevesinde 21 tane kil tabletin yer aldığı da ifade edilmektedir. Bu tabletler de kentin yönetim biçimini ve var olan düzenini aktarmaktadır. Bu kentten Tuşhan olduğu yönünde de bazı detaylar yine kil tabletlerden ortaya çıkan bir husus olarak bilinmektedir.

Aynı zamanda Ziyaret Tepe’nin değil Üçtepe Höyük alanının Tuşhan olduğuna dair söylemler de bulunmaktadır.

Web: http://ktb.gov.tr/

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri