YerelNET Derneği Hakkında

YEREL NET DERNEĞİ Hakkında

YerelNET 2000 – 2018 Yılları arasında Türkiye’nin en prestijli kurumlarından biri olan Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından kurulmuş ve yönetilmiş bir Yerel Yönetimler Portalı’dır. Ne yazık ki 2018 Yılında 703 Sayılı KHK ile kapatıldı ve öğrencileri Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredildi.

TODAİE’nin kapatıması sonrasında Türkiye’deki yerel yönetimleri tanıtmak ve bilgiler sunmak için kurulan www.yerelnet.org.tr siteside kapatıldı. 2020 Yılında Kâr amacı gütmeyen bir grup eğitim sever tarafından yeniden kurulan Yerel Net Derneği ve YerelNET markaları ile yerelnet.org.tr tekrar açıldı.

YerelNET Derneği, Başlangıç olarak ülkemizde bulunan kültürel miraslara, turistik alanlara, milli parklara ve doğal koruma alanlarına sahip çıkmak, Ayrıca Turizm açısından turistik alanların tanıtımlarına katkı sağlayıp turizim beldelerinin yazılı ve görsel medyada tanıtma imkânı sağlamak amacıyla kurulmuştur. YerelNET sitesi birbirinden muhteşem gezi yolculuğu tanıtım yazı ve görsel servisleri ile meraklısı olan herkesi Türkiye ‘ye olan ilgisini ve dikkatle bakan gözlerini katlayarak artırmayı hedeflemektedir. Sitenin her biri ayrı güzellikte ve tarihi dokusu ile göz dolduran kültürel çeşitlilik ve zenginliği ile sayısız şehir ve değerlerine yer vermiştir. Tabiat, tarih, kültürel ve beşeri kategorik çeşitliliğin tamamına özverili bir şekilde hizmet sağlamaktadır.

Kentlerin cazibesini yükselerek artmasında bir nevi gönül işçiliği, tanıtım ortaklığı yapmaktadır. Nadide tanıtım içeriği, milli gelenek, merkezi hizmet alanı olmayı başarmayı hedeflemektedir. Türkiye’deki 81 il ve 922 ilçenin her biri hakkında detaylı bilgiler ve istatistikler sunan sitede özgün ve kaliteli içerikler ile güzide ülkemizi daha iyi tanıtmayı hedeflemekteyiz. 

YerelNET Derneği'nin Desteklediği Yapılar : 

- Turizm ve Kültür Bakanlığı : https://www.ktb.gov.tr 

- Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı : http://taskvakfi.org 

- Kültürel Miras Koruma Vakfı : http://www.kmkm.org.tr 

- Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı : https://www.cekulvakfi.org.tr 

- Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı : http://www.tursav.org 

- Go Turkey (Turizm Portalı): https://www.goturkey.com 

- Müzeler : https://www.muze.gov.tr 

Ayrıca Yerel Net bir çok Belediye, Valilik ve Sivil Toplum örgütleri ile ortak çalışmaktadır.

YERELNET TARİHÇESİ (ESKİ VİZYON VE MİSYON) 

Merkez, ulusal düzeyde, yerel yönetimlerde ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek, bu kuruluşlara danışma hizmeti sağlamak, yerel yönetimlerin geliştirilmesine, daha etkili ve verimli çalışmalarına katkıda bulunacak araştırma ve etkinlikleri planlamak ve yürütmek amacıyla 1989 yılında Enstitü bünyesinde kurulmuştur.

Yerel Yönetimler Merkezi, amaçları çerçevesinde yerel yönetimlere yönelik olarak araştırma, yardım, eğitim ve yayın alanlarında etkinliklerini sürdürmektedir. Yerel Yönetimler Merkezi`nce, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’nin yanında, 1997 yılından beri "Belediye Yönetimi Dizisi" ve “Kentsel Hizmetler Dizisi” adlı el kitapları yayımlamıştır.

 Ayrıca, 1998 yılı DPT Yatırım Programında yer alan “Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırma Projesi” Merkez tarafından yürütülerek araştırma sonuçları kitap olarak kamuoyuna sunulmuştur. Yerel Yönetimler Merkezi, yerel yönetim sisteminin genel olarak geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanında, yerel yönetim birimlerinin örgüt, çalışma yol ve yöntemlerinin daha etkili ve verimli hizmet üretimi için geliştirilmesine yönelik uygulamaya dönük araştırmalar da yapmaktadır. Yerel yönetimlerin günlük uygulamalarda karşılaştıkları sorunlara aradıkları yanıtları sağlamak amacı ile Merkez, yerel yönetimler için danışma ve yardım hizmetini de yürütür. Merkez, araştırma ve yardım çalışmaları için Enstitü elemanları yanında, kamu ve özel kesim kuruluşlarında çalışan araştırmacılardan da yararlanır. Yerel 

Yönetimler Merkezi tarafından günümüze kadar yürütülen projeler şunlardır: DPT ile “Yerel Yönetimleri Güçlendirme (YERYÖN) Araştırma Projesi”- (1998 - 2002) YERYÖN Projesi, kapsamında yerel yönetimlere yönelik olarak Personel Sistemi, Su Hizmetleri, Yerel Temsil, Çöp Hizmetleri Yönetimi, Mali Yapı ve Zabıta Hizmetleri, Yerel Seçimler Coğrafyası konuları ayrı ayrı modüller halinde incelenmiş ve bu modüllere ilişkin kitaplar yayınlanmıştır. Proje kapsamında “İmar Hizmetleri” ve “Yerel Yönetim Modeli” kitap çalışmaları halen devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı ile “Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (YerelBilgi) Projesi”-(2002 - 2003) YerelBilgi Projesi, İçişleri Bakanlığı’nın önerisi üzerine iki kurum arasında yapılan bir protokolle gerçekleştirilmiştir. Projede, yerel yönetimlerle ilgili tüm verilerin elektronik ortamda toplanması ve bu verilerin politika geliştirme ve karar alma sürecine yardımcı olacak şekilde derlenmesi ve bunların analitik sorgulamaya tutulması hedeflenmiştir. 

Proje, Ekim 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmiştir. Bu tarihten itibaren Bakanlık tarafından yürütülmektedir. Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ile “Yerel Yönetim Hizmetlerine Nitelik Kazandırılması (Yerel Hizmet) Araştırma Projesi”- (2003-2006) Yerel Hizmet Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Alman Hükümetleri arasında 17 Mayıs 2002 tarihinde nota teatisi yoluyla imzalanmış ve 26.07.2002 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Proje çerçevesinde Türkiye’de Yerel Yönetim Hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik bir sistemin kurulmasının desteklenmesi amaçlanmıştır. Proje, ülke çapında İçme Suyu Temini, Atık Su Bertarafı ve Katı Atık Yönetimini ekonomik, teknik ve ekolojik açıdan iyileştirmeyi hedeflemektedir. 

Projeyle, su, atık su ve katı atık hizmetlerinde idari ve teknik eğitimlerin geliştirilmesi ve ilgili merkezi kamu kuruluşları ile yerel yönetimlerin sorun çözme ve işbirliği amaçlı platform oluşturmaları sağlanmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği İle “Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi”-(2003-2007) Projenin genel amacı, ülkemizde yerel yönetim reformunun uygulanmasına yardımcı olmak üzere proje yararlanıcısı ile paydaşların kurumsal kapasitesinin arttırılmasıdır. Bu bağlamda yerel yönetimlerle ilgili kuruluş ve paydaşların vatandaşlara götürdükleri hizmetin etkinleştirilmesini temin amacı ile politika oluşturma, yönetme, karar verme ve uygulama kapasitelerinin arttırılması projenin genel amacını oluşturmaktadır. 

DPT ile “Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP-YerelNET) Araştırma  Projesi”- (1999-Devam ediyor.)Ülkemizde, yerel yönetimler alanında verilerin toplandığı, gerek halka ve yerel yönetim birimlerine, gerekse ilgi duyan uzmanlara sunulan bir platformun olmayışı, bilgiye ulaşma ve paylaşımına duyulan ihtiyaç bilgi teknolojilerinin yönetimde uygulanmaya yeni başlandığı 1999 yılında bu projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. 

TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, "Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme" konulu projeyi DPT Yıllık Yatırım Programı`nda yer alması ile birlikte 1999 yılında başlatmıştır. 2009 yılına kadar geçen 10 yıllık süre içinde hem vatandaş hem de yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesi görmüş ve görmeye devam etmektedir. Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme, kısa adı ile YEREP Projesinin iki temel hedefi vardır. Bunlar:1) Yerel yönetim dünyasına dönük bir web site kurmak (YerelNET) ve devamlılığını sağlamaktır. Proje kapsamında oluşturulan YerelNET web sitesi paylaşım ağında ülke genelinde 2951 belediye, 81 il özel idaresi 500`e yakın şirket ve iştirak, 35.000 üzerinde köy, 892 ilçe, 1000`den fazla yerel yönetim birliği ile diğer yerel yönetim kuruluşlarının bu alana ilişkin bilgi ve mevzuata doğrudan ulaşabilecekleri, birbirleriyle bilgi ve deneyim alışverişi yapabilecekleri etkileşimli bir paylaşım ağı kurmaktır. 

YerelNET yerel yönetimler portalı 2000 yılında yayına girmiş ve günümüze kadar günlük yaklaşık 20.000 üzerinde ziyaretçi ile bilgi akışını sağlamaya çalışmaktadır. YEREP - YerelNET Projesi kapsamında bir web portalı tasarımı hazırlamıştır. 2000 yılında yayına geçen site, halen www.yerelnet.org.tr adresinden yayın hayatını sürdürmektedir. 

YerelNET sitesi hem kullanıcılar, hem de yerel yönetimler tarafından benimsenerek, yerel yönetimleri ilgilendiren çok farklı konularda başvuru aracı olarak hizmet vermekte, aynı zamanda vatandaşla belediye arasında da iletişim aracı olmaktadır. Yerel Yönetimler Merkezi, eğitimlere ilişkin çeşitli duyurularını www.yerelnet.org.tr portalı üzerinden katılımcılara duyurmaktadır.2) Projenin ikinci hedefi, yerel yönetimler için eğitim malzemesi üretmektir: Eğitim malzemesi üretimi, belediye yöneticileri ve personelinin hizmet içi eğitiminde kullanılabilecek ve günlük işleyişte kılavuz olarak kullanılabilecek CD ekli elkitabı hazırlanması biçiminde tanımlanmış, bu çerçevede "Belediye Personel Yönetimi Elkitabı ve CD" ve "Belediye İmar Yönetimi Elkitabı ve CD" olarak yayımlanmıştır.

Eğitim malzemesi üretimi 2005 yılından itibaren yerel yönetimleri ilgilendiren farklı alanlarda (kentsel hizmetler, mali yapı, uluslar arası ilişkiler vb.) akademisyen ve uzman desteği alarak araştırmaları sürdürmekte ve araştırma sonuçları hem site üzerinden yayınlanmakta hem de kitap şeklinde basılmaya devam etmektedir. 2007 yılında başlayan ”Yerel Yönetimlerde Bütünleştirme Sorunları Araştırması” ve “Yerel ve Bölgesel Planlama İlişkileri Araştırması” sonuçları 2009 yılı itibariyle tamamlanmıştır: “Yerel Yönetimlerde Personel Sorunları Araştırması” 2008 yılında başlamış ve halen devam etmektedir.YEREP projesi hedefleri, içeriği ile e-devlet ve e-belediye kategorisinde birçok yarışmada finale kalmış, e-devlet ve e-belediye uygulamalarına öncü olması birçok açıdan “ilk”lere imza atması ile TODAİE’nin yerele açılan yüzü olarak önem kazanmaktadır.