icon

Acemhöyük

Aksaray’a bağlı Yeşilova kasabasında yer alan Acemhöyük, bir tepe görüntüsüyle kendini gösteriyor. Bu iskan noktasının bulunan olgulara göre 800 x 700 metrelik bir alanda olduğu tahmin ediliyor. Bu antik yerleşim yerinin geçmişinin MÖ 3000 yılına kadar dayandığı tabir ediliyor. Ancak en parlak döneminin ise Asur Ticaret Kolonileri Çağı olan MÖ 1950 – 1750 yılları arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu dönemden sonra da kentin yerleşimi daha aşağı noktalara doğru taşınmıştır. Sonrasında da Helenistik ve Roma dönemlerinde yeniden insanların yerleşim alanı haline gelmiştir.

Acemhöyük antik kenti Asurlular için bir ticaret merkezi olmuştur. Asur kaynaklarında da bu noktanın Burushattum olarak ifade edildiği de bilinmektedir. Ancak bu bölgede yapılan kazılarda bu konuyu ispat eden herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Acemhöyük odaklı kazılar ilk olarak 1962 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nden Prof. Dr. Nimet Özgüç tarafından başlamıştır. 1988 yılına kadar süren bu çalışma sonradan tekrardan başlamış ve günümüze kadar devam etmektedir. Bu dönemde de yapılan kazı çalışmalarında Ankara Üniversitesi’nin katkısı büyüktür.

Acemhöyük

Acemhöyük çalışmalarında buradaki alanın Erken Tunç Çağı’ndan Roma dönemine kadar uzandığı ifade edilmiştir. Ancak Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda da bu bölgede saraylar ve farklı buluntulara denk gelinmiştir. Kazı çalışmalarında daha aşağıda yer alan tabakalara yönelik bir faaliyet yürütülmemiştir. Ancak Acemhöyük’ün doğu tarafında yapılan çalışmalar sonunda da Erken Tunç Çağı’nda dair izlere de rastlanılmıştır.

Acemhöyük’ün Erken Tunç Çağı’na dair bulguları kerpiç duvarlar ve toprak tabanlı yamuk evler olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda da küp gömüler de bu döneme mahsus rastlanılan bulgular olmuştur. İki küp gömünün mezar olduğu ifade edilmekte ve aynı zamanda da Anadolu’ya özgü olmayan Mezopotamya ve Kuzey Suriye’den gelen çömleklere de denk gelinmiştir.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda ise Hatipler Sarayı ve Sarıkaya Sarayı öne çıkan bulgulardır. Hatipler Sarayı’nda 76, Sarıkaya Sarayı ise 50 odasıyla bulunmuştur. Aynı zamanda da bu sarayların mermer duvarlarla çevrili olduğu da ifade edilmekte olan bir konu olarak ön plandadır.

Giriş Ücretleri ve detaylı bilgi için https://www.yerelnet.org.tr/kesfet/gezilecek-yerler/acemhoyuk bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar