Halikarnas

Muğla ilinin Bodrum ilçesi içerisinde yer alan Halikarnas Antik Karya dönemine dair izler taşımaktadır. Bodrum’un şimdiki yerine de verilen isimdir. Bu bölgenin Troezen adındaki bir Dorların yöneticisi tarafından kurulduğu da ifade edilmektedir. Aynı zamanda da döneminin en önemli tarihçisi olan Heredot’un da Halikarnaslı olduğu bilinmektedir. Antik dönemde Apollo için bu bölgede festivallerin düzenlendiği ve İyonya kültürünü içerdiği bilinmektedir. Öte yandan Pers döneminde de etkili bir konumda yer aldığı da ifade edilmektedir. MÖ 370 yıllarında bu bölgede yer alan Mausolos’un mozolesi de Dünya’nın Yedi Harikası içerisinde yer almaktadır.

Antik dönem içerisinde Halikarnas bölgesinde Leleg ve Karya halkları yer almaktadır. İyonya kadar Miken kültürünün de zaman içerisinde burada aktif olduğu bilinmektedir.

Halikarnas Tarihi

Halikarnas’ın MÖ 6. Yüzyıla kadar kökenleri dayanmaktadır. İlk olarak Lidya egemenliğine sahip olsa da sonrasında Perslerin elinde bulunmuştur. Büyük İskender ve Roma dönemlerinde de bu bölgenin etkin bir yerde olduğu bilinmektedir. Bu kentin 11.yüzyıldan itibaren Türklerin elinde olduğu ifade edilse de aradaki 300 yıllık zaman zarfında Rodos Şövalyeleri tarafından da kullanılmıştır.

Halikarnas

Halikarnas Arkeolojik Çalışmalar

Halikarnas genelinde 1856 yılında çalışmalar yapılmıştır. Burada bulunan Halikarnas Mozolesi de British Museum’a taşınmıştır. Ancak halen daha bir kısmı bu bölgede yer almaktadır. Spor alanı, surlar, tapınak ile ilgili bulguları bölgede görebilmek de mümkün olmaktadır.

Halikarnas genelinde en fazla dikkat çeken detay Halikarnas Mozolesi olarak adalndırılmaktadır. Bu mozole Maoussolos için karısı İkinci Artemis tarafından inşa ettirilmiştir. Bir anıt mezar özelliğini içerisinde barındırmasıyla da kendini göstermektedir. Ancak günümüzde sadece temelleri yer alan bu anıt mezarın geri kalan kısmı Londra’da yer alan British Museum içerisinde sergilenmektedir. Bu mozolenin Dünya genelinde de ilgi çektiği de ifade edilmektedir. Dünya’nın Yedi Harikası arasında yer alan bu mozole, halen daha sergilenmektedir.

Halikarnas şehrine 1400lü yıllarda Roma kalıntıları da yerleşmiş ve Antik döneme ait buluntular daha da geri planda kalmıştır. Bu yüzden de antik döneme ait pek fazla bilgiye erişilmesi söz konusu olmamaktadır.

Web: http://ktb.gov.tr/

Bu makale Erkan tarafından 01 May 2022 tarihinde yazıldı.Yorumlar

İlgili Makaleler