icon
Yükleniyor..

İassos Antik Kenti

Eski Karya’da bulunan ve günümüze kadar gelen bir antik kent olarak İassos Antik Kenti dikkat çekmektedir. Şimdiyse de Muğla ilinin Güllük Kasabası’nın tam karşısında yer almaktadır. Milas ilçesinde yer almakla beraber Kıyıkışlacık Köyü yakınlarında da bulunmaktadır. Eski Karya Dönemi’nin önemli noktalarından bir tanesi olarak da görülmektedir.

İassos Antik Kenti ilk olarak Argoslar tarafından kuruldu. Bu koloni birlikleri Karyalılarla savaş yaptıktan sonraki dönemde bu bölgeyi yerli halka bırakmak durumunda da bulundular. Aynı zamanda da Delos Birliği üyesi olan İassos Antik Kenti, özellikle balıkçılıkla ve ticaretle uğraşmaktaydı. Bu bölgede Spartalılar, Persler, Makedon Krallığı, Roma, Bizans dönemlerinde de yerleşim noktası olduğu ifade edilmektedir. 15. Yüzyılda da Osmanlı dönemi içerisinde Asın Kalesi olarak bu bölgeye isim verilmiştir.

İassos Antik Kenti arkeolojik çalışmaları da ilk olarak 1835 yılında gerçekleştirilmiştir. Burada var olan Antik Yunanca yazıtlar British Museum’a gönderildi. Aynı zamanda da 1960 ile 2011 yılları arasında da İtalyan Arkeoloji Okulu bölgeyle yakından ilgilendi. Marcello Spanu önderliğinde bu kazı çalışmaları hayata geçirildi.

İassos Antik Kenti

İassos Antik Kenti odaklı yapılan çalışmalarda bu bölgeye dair Erken Tunç Çağı’na kadar uzanış söz konusudur. Ancak arkeolojik çalışmalarda ilk bulgular Miken medeniyetine aittir.

İassos Antik Kenti Kilisesi

İassos Antik Kenti içerisinde var olan kilise 1820li yıllara kadar aktif olarak inanç merkezi biçiminde tabir edilmiştir. Aynı zamanda da antik dönemde dört piskopos da tarihte önemli bir yer tutmaktadır. 42 yılında Themistus, 451 yılında Flacillus, 787 yılında David ve 878 yılında da Gregory en fazla dikkat çeken dini alimler olarak da adlandırılmaktadır. Halen daha bu bölgeye dayalı ayinler belirli zamanlarda gerçekleştirilmektedir. Bundan dolayı da İassos Antik Kenti antik kentinin oldukça önemli bir merkez olduğu da söylenebilmektedir. Annuario Pontificio ve Notitae Episcopatuum adlı eserlerin İassos Antik Kenti içerisinde yazıldığı düşünülmektedir.

Kilise kadar bölgede agora, hamam ve antik tiyatro da ilgi çekmektedir. Bu yüzden de ziyaretçilerin fazlasıyla ilgisini çekebilecek konumda da yer alan bir yerdir.

Yorumlar