Beğen

Marmaris Kalesi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yer alan bu tarihi kale, uzun bir zamandan beridir bölgede yer almaktadır. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra oldukça görkemli bir antik yapı olarak adlandırılmaktadır. Özellikle Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi esnasında onarım işlemlerine tabi tutulmuş ve bu seferde de etkili bir rol oynayan noktalardan bir tanesi de olmuştur.

Marmaris Kalesi hakkındaki ilk söylemler antik döneme dayanır. Döneminin en ünlü tarihçisi olan Heredot da bu kale hakkında bilgiler paylaşmıştır. Bu kalenin MÖ 3000 yıllarında ilk surlarının ortaya koyulduğundan söz etmiştir. Aynı zamanda da MÖ 2000 yılından önce inşa edilen bir kale olduğu da belirtilmektedir. MÖ 1044 yılında İyonlar tarafından onarılan Marmaris Kalesi, bu işlemlere Makedon Kral Büyük İskender’in bölgeyi ele geçirmesinden sonraki zaman zarfında da rastlanılmaktadır.

Türk tarihinde de Marmaris Kalesi hakkında bilgilere erişmek mümkün olarak ifade edilmektedir. Evliya Çelebi’nin 17. Yüzyılda Muğla yöresini ziyaret etmesi esnasında Kanuni Sultan Süleyman’ın bu kaleyi onarım işlemlerine tanıklık etmiştir. Seyahatname’de de yer alan detaylardan da anlaşıldığı gibi kalenin bu sefer esnasında üs olarak kullanıldığı da belirtilmiştir.

Marmaris Kalesi

İlk Dünya Savaşı esnasında da Fransızlar Marmaris Kalesi’ne yoğun top atışlarıyla zarar vermişlerdir. Aynı zamanda da bu kalenin 1979 yılına kadar iskan edildiği de bilinmektedir.

Marmaris Kalesi Arkeoloji Müzesi

Türkiye genelinde hem kale hem de müze olan birkaç noktadan bir tanesi de Marmaris Kalesi olarak bilinmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1980 yılında ziyarete açılmıştır. Bu müze içerisinde Helenizm, Roma ve Bizans dönemine ait eserlere yer verilmektedir. Aynı zamanda da bölgede yapılan kazılar sonrasında ortaya çıkarılan antik eserler de burada sergilenmektedir.

Osmanlı dönemine ait olan eserler de etnografik bölümünde yer almaktadır. 15 bine yakın bir envanter kaydı bu müze içerisinde yer almaktadır. Öte yandan 2017 verilerine göre en fazla gelir elde edilen müzeler arasında da Marmaris Kalesi başı çekmektedir. Yaklaşık olarak 20 bin turistin ziyaret ettiği ifade edilmektedir.

Holimax


Antalya otelleri
Muğla otelleri