icon

On Gözlü Köprü

On gözlü Köprüsü, Diyarbakır’ın güneyinde yer almaktadır. On gözlü köprünün diğer adı Dicle Köprüsüdür. On gözlü köprü, Mervani’ler zamanında yapıldığı bilinmektedir. O zamanın hükümdarı olan Nizamüddevle Nasr tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. On gözlü Köprü, Mardin kapının daha uzağında üç kilometre uzaklıkta yer alır. Köprünün temellerinin İslam öncesinde atıldığı bilinmektedir. Dicle nehrinin yapısına ve kıvrımlarına göre, Diyarbakır’a en yakın olarak On köprü inşa edilmiştir. On gözlü köprüsünün birçok kez yıkılarak yeniden yapıldığı bilinir. Bu nedenle köprünün temellerinin, antik dönemlere ait zeminden olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca köprünün temelini oluşturan taşların yapı itibarıyla diğer taşlardan daha büyük olduğu görülür. Diyarbakır ilçesine ulaşabilmek için başka çevrede herhangi bir köprü bulunmamaktadır. Bu sebeple Diyarbakır’da antik köprü olarak bahsedilen köprünün, On gözlü Köprü olduğu sanılmaktadır.

post thumb

On Gözlü Köprü Tarihi

On Gözlü Köprü (Diğer Adıyla Dicle Köprüsü), Diyarbakır'da Mardin Kapı'nın dışında yer alıp kentin 3 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Köprünün güney cephesinde, kemerlerle korkuluk arasında yer alan iki satırlık çiçekli kûfî kitabeden, Mervaniler döneminden Nizâmüddevle Nasr zamanında Kadı Ebü'l-Hasan Abdülvâhid tarafından 457 (1064-65) yılında Ubeyd adlı bir mimara yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak araştırmacılar bu kitabenin onarım kitabesi olduğu görüşünde birleşmekte ve eserin çok daha eski bir tarihte yapıldığını kabul etmektedirler.

On Gözlü Köprünün Özellikleri Nelerdir?

On gözlü Köprü özellikleri arasında uzunluğunun 172 metre olduğu bilinir. Genişliği ise batı bölgesinden başlamak suretiyle ilk beş gözü 10 metre genişliğindedir. Diğer gözleri ise daralarak gittiği için 4’er metre genişliğinde devam etmektedir. 2007 tarihinde köprüde yapılan restorasyon nedeniyle araçların geçmesine kapanmıştır. On gözlü köprünün özellikleri arasında, ilk beş gözünün ve son iki gözünün aynı eşitlikte yapıldığı görülür. Köprünün ortasındaki üç gözde ise diğer gözlere nazaran yapısı ve açısı bakımından farklıdır. On gözlü köprünün yapısı ve düzenlemelerinden anlaşıldığına göre içe doğru çekilerek bu şekilde düzenleme yapıldığı görülür.

On gözlü Köprü

On Gözlü Köprü Nerede ? Nasıl Gidilir ?

On gözlü Köprüsü, Diyarbakır’la arasındaki uzaklık sekiz kilometredir. Köprüye gidebilmek için, Dicle nehrini takip etmek gerekir. Böylece Diyarbakır Hava alanından, On gözlü Köprü tabelası takip edilebilir. On gözlü Köprüsünün eski tarihine bakıldığı, zaman altıncı yüzyıllarında, Anastasias tarafından yaptırıldığı kanıtlarına rastlanmıştır. Köprünün zamanla şehrin kuşatmalara maruz kalması sebebiyle defalarca yıkıma uğradığı bilinir. Diyarbakır’a farklı köprülerden geçiş olmadığı için defalarca yıkılan köprü defalarca yapılandırılarak insanların hizmetine sunulmuştur. On gözlü köprünün kitabesi, köprünün güney tarafındadır. İlk üç gözleri arasında bulunmaktadır. Köprünün kitabesinde bulunan aslan başlığı ise, kitabenin son alt bölümlerinde sağa ve sola bakan kabartma aslan figürleri olduğu görülür.

Hazır Gelmişken

On Gözlü Köprü'yü gezmeye gelmişken Diyarbakır'da gezilecek bir çok tarihi mekan ve müzeleride ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde bulunan Diyarbakır Müzeleri sayfasını ziyaret ederek gezilecek daha çok tarihi yer ve müze keşfedebilirsiniz.

Yorumlar