icon
Yükleniyor..

Pisidya Antik Kenti

Pisidya, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri’nin kesişim noktasında yer alan Göller Yöresi’ndeki antik kenttir. Antiochia in Phrygia olarak da bilinen bu antik kentin Isparta Yalvaç sınırları içerisinde olduğu ifade edilmektedir. Vadiye kurulan bu antik noktanın en yüksek noktası ise 1236 metre olarak tabir edilmektedir.

Pisidya antik kenti olarak Seleukos döneminde inşa edilmiştir. MÖ 2275 yılında Frigya’ya konuşlanan Galyalılara karşı ileri bir karakol görevi görmüştür. MÖ 6. Yüzyılda ise bu noktanın bölgede yer alan sekiz koloninin merkezinde olduğu da ifade edilmektedir. Bu kentin bölgenin tam geçiş noktasında yer almasından dolayı medeniyetler tarafından ciddi bir konumda olduğu ifade edilmektedir.

Pisidya Antik Kenti Tarihi

Hristiyanlık için önemli isimler olan Pavlus ile Barnabas MÖ 46 yılında bu kente gelmiştir. Bu kentte Aziz Pavlus’un ilk kez vaaz verdiği ifade edilmektedir. Sonrasında da bu bölgeye St. Paul Kilisesi inşa edilmiştir. Bu kent MS 3. Yüzyılda içinde bulunduğu eyaletin merkezi haline gelmiştir. Bu sayede daha da önemsenen Pisidya kenti; Bizans dönemine kadar bölgede hakim olmaya devam etmiştir. Ancak kentin MS 173 yılında Araplar tarafından saldırıya uğradığı bilinmektedir. Bu saldırıyla beraber tahrip edilen Pisidya kentinin yerleşim dönemi sona ermiştir. 13. Yüzyıla kadar tarihte izlerine rastlanılan Pisidya kentinin bu süre zarfında herhangi bir bilgisi de bulunmamaktadır.

Pisidya

Pisidya’da dair ilk arkeolojik çalışmalar 1833 yılında gerçekleştirilmiştir. Francis Arundell tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde şehrin tanıtılmasına dair detaylı çalışmalar yürütülmüştür.1912-1924 ile 1924-1927 yıllarında da bu şehre dair çalışmalar devam etmiş ve W.M. Ramsay tarafından gerçekleştirilmiştir.

Aynı zamanda da bu süre zarfında St. Paul Kilisesi de ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında Augustus Tapınağı, antik tiyatro, hamamlar, su kemerleri ve Bizans kilisesi yer almaktadır. Bu eserler günümüze kadar ulaşmış ve sergilenmektedir. Burada ortaya çıkan tüm kalıntılar Yalvaç Müzesi’nde ziyaretçilere açık bir konumdadır. Aynı zamanda da Pisidya antik kenti de istenildiği zaman ziyaret edilecek bir noktadır. Farklı medeniyetlerin izleri bu antik kent içerisinde görülebilecek ve tarihi noktalar gözlemlenebilecektir.

Yorumlar