icon

Tell Tayinat Höyüğü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yer alan Tell Tayinat Höyüğü; aynı zamanda da Asi Nehri kıyısında da yer almaktadır. Bu bölgede kazı çalışmaları başlamadan önce Tayinat Köyü yerleşkesi de yer almaktadır.

Tell Tayinat Köyü; Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Mezopotamya arasında önemli bir ticaret kesişim noktası olarak öne çıkıyordu. Bu kentin MÖ 9. Yüzyıl içerisinde Geç Hitit krallığına dair Patina Krallığı’nın başkenti olan Kunulua olduğu ifade edilmektedir. Aynı zamanda da bu şehrin MÖ 738 yılı içinde Asurlular tarafından işgal edildiği ve sonrasında da eyalet başkenti olduğu belirtilmektedir.

Tell Tayinat Tarihi

Tell Tayinat Höyüğü’ne 1933 yılı içinde Amik Ovası Araştırmaları esnasında rastlanılmıştır. Bu yöndeki kazı çalışmaları da Chicago Üniversitesi’nden Robert J. Braidwood tarafından gerçekleştirilmiştir. Sonrasında da 1999 yılında Timothy P. Harrison bu bölgede araştırmalar yapmıştır. Sonrasında da 2004 yılında arkeolojik kazı çalışmaları 2004 yılında tekrardan başlamıştır.

Arkeolojik kazılar içerisinde Erken Tunç Çağı’na dair tabakalara da denk gelinmiştir. Aynı zamanda da MÖ 1200-550 yılları arasındaki Erken Demir Çağı’na dair buluntular da ortaya çıkmıştır.

Tell Tayinat Höyüğü

Bu yerleşkenin farklı noktalarında değişik dönemlerine ait izler bulunmaktadır. Genelde tuğla duvarlara yer verilse de daha önceden hiç görülmemiş kadar kalın olan kerpiç duvarların olduğu noktalar da yer almaktadır. Bu yüzden de bölgenin MÖ 22500 ile 200 yıllarında dağıldığı ifade edilmekte ve içeriğinde çok önemli mimari buluntulara da denk gelinmektedir.

Patina Krallığı’nın bölgede hüküm sürdüğü zamanlarda birden çok saray buluntusu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda da oldukça büyük tapınaklara da bu bölgede rastlanılmıştır. Burada yer alan tapınağın Hitit tapınağı olması yalnız istila sonrasında da Asur kültürüne göre değiştirilmesi de söz konusudur. Aynı zamanda da kaya kabartmaları, taş heykeller ve Luvi Hiyeroglif Steller de bu yönde öne çıkmıştır. Tüm bu Tell Tayinat Höyüğü içinde bulunanlar Antakya Müzesi içerisinde sergilenmektedir. Farklı dönemlere ait olan bu öğelerin son derecede bu höyüğün geniş bir yerleşim yeri olduğunu da göstermektedir. Öte yandan diğer antik kentlere göre çağın daha da ötesinde bulunmaktadır.

Yorumlar