Bursa Ulu Cami

Bursa ulu Camii Orhan Gazi parkı’nın bulunduğu geniş bir alana Yıldırım Beyazıt zamanında 1396 ve 1400 seneleri arasında yapılmış olup Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilki olmaktadır. Caminin inşaatı bittikten sonra ilk namazı aralarında Yıldırım Beyazıt Emir Sultan’ın da olduğu namazda namazı Somuncu Baba kıldırmıştır. Ulu cami’nin ilk imamı Mevlid’in yazarı Süleyman Çelebi olmaktadır. Caminin içinde kubbenin altında bulunan şadırvan on altı köşeli havuzu ve üç Çanaklı fıskiyesi bulunmaktadır. Bu sayede ulu cami mimber kapısı üzerindeki kitabe caminin bitiş tarihine 1399 ve 1400 yılları olarak göstermektedir.

Ulu Cami Yapımı

Oldukça fazla merak konusu olan ulu cami yapımı iki minaresi olan caminin batıdaki minaresi Yıldırım Beyazıt zamanında doğudaki minaresi ise Çelebi Sultan Muhammed tarafından yaptırılmıştır. Timur istilasında tahrip edilen bu cami bu senelerde tamir edilmiş en büyük onarımı ise 1855 depreminden sonra olmuştur. Yapılış tarzı açısından Osmanlı mimarisinin özgün bir yapı olan bu cami 55 x 69 metre ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapı olurken toplam iç alanı 3165 metrekare olmaktadır. Türkiye’deki ulu camilerin en büyüğü 12 ayak üzerine üzeri örtülmüş olan caminin ortasına kubbenin üstü açıktır.

Ulu Cami

Ulu Cami Nerede?

Anadolu toprakları Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra ele geçirilen topraklar olması nedeni ile İslamiyet’in ibadet yerleri olan camiler Anadolu topraklarında oldukça fazla bulunurken, ülkemizin her köşesinde binlerce Cami yer almaktadır. En çok merak edilen Ulu Cami nerede konusu olmuştur. Bu cami bursa merkezde Atatürk caddesi Orhangazi parkı’nın bulunduğu alanda yıldırım Bayezid tarafından 1396 ve 1400 seneleri arasında yaptırılmış olan camiler arasında yer almaktadır. Bursa’da yer alan bu cami günümüzde Bursa’nın en çok ziyaret edilen yapılar arasında karşımıza çıkarken önemli bir mimari yapı olduğunu unutmamak gerekir. Camiyi Beyazıd yaptırmış olup, Osmanlının o dönem mimari eserleri içerisinde çok kubbeli anıtsal yapılardan ilki olarak tanınmaktadır. Bunun yanı sıra en çok kendisini gösteren ve adeta caminin gözdesi 16 köşeli havuzu 33 Çanaklı fıskiyesi bulunmaktadır.

Bu makale Erkan tarafından 01 May 2022 tarihinde yazıldı.Yorumlar

İlgili Makaleler