icon
Yükleniyor..

Yivli Minare Cami

Antalya’nın Kaleiçi bölgesinde yer alan Yivli Minare Cami ya da bilinen adıyla Antalya Ulu Cami, oldukça eskiye dayanan bir eserdir. Bu caminin 13. Yüzyıla ait olduğu ifade edilmektedir. Anadolu Selçuklu dönemine ait bir eser olarak da adlandırılmaktadır.

Yivli Minare Cami Mimarisi

Yivli Minare Cami genel olarak kesme taşlardan meydana getirilmiştir. Aynı zamanda da bu caminin gövdesinde tuğlaların yanı sıra firuze renginde olan çiniler de yer almaktadır. İçerisinde 8 adet yiv de mevcuttur. Bu caminin minaresi Antalya simgelerinden bir tanesi olarak tabir edilmektedir. Minare yüksekliği 38 metre olarak bilinmektedir. Minareye çıkmak için 90 basamaklı bir merdivenden yararlanılmaktadır. Minare kısmında da tuğlalar ve firuze çiniler yer almaktadır. İçerdiği yivlerden ötürü minarenin bu ismi olduğu da ifade edilmektedir.

Yivli Minare Cami Külliyesi

Yivli Minare Cami Kaleiçi’nde yer almakta ve burada var olan birçok Selçuklu dönemine ait eserlerle beraber kendini göstermektedir. Külliye içerisinde de farklı farklı eserler kendini göstermektedir. Yivli Minare, Yivli Cami, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Mevlevihane, Selçuklu Medresesi, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi bu alanda yer alan diğer eserler arasında kendini göstermektedir.

Yivli Minare Cami

Yivli Minare Cami Antalya genelinde İslami esintiler içeren ilk yapılar arasında yer almaktadır. Bu eser 13. Yüzyıla ait ve Selçuklu döneminde kendini göstermektedir.

Yivli Minare Cami Tarihi

Yivli Minare Cami Atabey Armağan tarafından 1239 yılında İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından verilen emir doğrultusunda inşa edilmiştir. Bu caminin hemen karşısında da Selçuklu Medresesi olduğu düşünülen kalıntılara da rastlamak mümkündür. Mimari açısından Selçuklu tarzına benzemekte olup, dış yapısıyla da Osmanlı tarzını yansıtmaktadır. Dış çevresinin sadeliği, pencereli hali ve mezarlık yapısı nedeniyle bu kanıya varılmaktadır.

1377 yılında yapılan 3 adet türbe de bu alanda yer almaktadır. Bu türbelerin tarzının sade olması bu yönde bir anlayışın gelişmesinde etkili olmuştur. Aynı zamanda da 1225 yılında yaptırıldığı düşünülen Nigar Hatun Türbesi de bulunmaktadır. Mevlevihane ise Alaaddin Keykubad döneminde yaptırıldığı düşünülen bir eser olarak bölgede yer almaktadır.

Yorumlar